Details

 • Bij AAG in 's-Hertogenbosch
 • Van 13.30 tot 19.30 uur
 • €995 per Essential
 • of €4.975 voor de masterclass bestaande uit een algemene inleiding en vijf Essentials

Nieuw en uniek in opleidingsland; een Masterclass Bedrijfsvoering, speciaal voor managers in de zorg. De masterclass bestaat uit Essentials over Vastgoed, Finance, HRM & Personeel, Facilities, Zorgregistratie en -logistiek en gaat van start met een algemene Inleiding op bedrijfsvoering in de zorg. Het is ook mogelijk om u in te schrijven voor één of meerdere Essential(s) naar keuze.

AAG is de opleider voor de bedrijfsvoering van de zorg

Bram Baselmans Bram Baselmans manager

Bedrijfsvoering is het fundament van de zorg

De zorg is in beweging en die beweging versnelt zich. Voor zorgorganisaties is het noodzakelijk om mee te bewegen en gelijktijdig goede zorg te blijven bieden. Een essentiële en ook een ingewikkelde opgave. Wij geloven dat het antwoord ligt in de bedrijfsvoering, als fundament van de zorgorganisatie.

Een optimale en samenhangende bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit, eenvoud, betere processen en meer financiële ruimte. Maakt het makkelijker om vooruit te kijken, tijdig bij te sturen en grip te krijgen op veranderingen. Belangrijker nog; het verlicht de werkdruk van uw zorgmedewerkers. Voor vandaag, maar vooral ook voor morgen en overmorgen.

Vanuit ons verlangen om de bedrijfsvoering voor zorgorganisaties simpeler, sneller en vooral menselijker te maken, bieden wij zorgorganisaties een integrale aanpak. We zien dat als een continue beweging van verbetering: door het optimaliseren van data en processen ontstaat informatie en inzicht waardoor het mogelijk wordt om adequaat te sturen en beheersen.

Tijdens deze inleiding, die alleen gegeven wordt aan de deelnemers van de hele Masterclass, nemen wij u mee in onze visie op bedrijfsvoering in de zorg.

Uw docenten

Birgitte van Hoesel en Johan van Houwelingen

  Johan van Houwelingen

Te veel, verkeerd, inflexibel, te duur…

Uitdagingen genoeg als het om het vastgoed van zorgorganisaties gaat. Ja, er is meer beleidsvrijheid, maar dat zorgt er niet voor dat de uitdagingen minder worden. Zo lijkt een krimpscenario voor veel zorgorganisaties waarheid te worden. Dat heeft -net zoals zoveel-  grote invloed op uw vastgoed. Tijdens de Essential over vastgoed nemen we u mee in alles wat er nu speelt in de zorgsector. Investeringsbeslissingen, scheiden van wonen en zorg, extramuralisering, reductie van oppervlakte en meer. We delen de relevante van wet- en regelgeving met u en weten samen met u de link te leggen naar de kansen en de bedreigingen voor uw zorgorganisatie. We laten u zien hoe u met marktonderzoek en door ‘anders denken’ nieuwe concepten creëert. Nieuwe kansen dus! Het thema duurzaamheid mag niet in dit programma ontbreken. Door de businesscase, het vastgoedplan en onderhoudsplan te belichten, heeft u alle factoren om het vastgoed van uw zorgorganisatie naar een hoger level te tillen. Samen met de andere deelnemers delen we ideeën en gaan we op zoek naar oplossingen voor allerlei uitdagingen.

Onderwerpen die in ieder geval aan bod komen zijn:

 • relevante wet- en regelgeving
 • kansen en bedreigingen
 • creëren van nieuwe concepten
 • duurzaamheid
 • businesscase, vastgoedplan en onderhoudsplan

Na deze Essential heeft u alle factoren om uw zorgvastgoed naar een hoger level te tillen

Uw docenten

Bram Baselmans en Stef Gerritse

Bram Baselmans Stef Gerritse

Verantwoorden, inzicht, vooruitkijken, sturen

Uitdagingen genoeg als het om de financiën van zorgorganisaties gaat. De meeste uitdagingen volgen vanuit marktontwikkelingen. Zwaardere zorg leidt tot een hogere zorgomzet. Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere personeelskosten. De toename van de zorgvraag (demografisch, technologisch of betere diagnoses) leiden tot druk op de budgetten en onderhandeling over de tarieven en de optimalisatie van de efficiency van zorglevering. En dan nog maar te zwijgen over de impact van ICT op de informatievoorziening, (on)gefinancierde kwaliteitsimpulsen, de toenemende rol van data-analytics en performancemanagement in ons vakgebied en vele andere ontwikkelingen. Hoe kunt u reageren? En beter nog: hoe kunt u zich voorbereiden op wat gaat komen? Tijdens deze Essential over finance in de zorg nemen wij u mee in deze veranderende wereld om uw inzicht te vergroten en daarmee een volgende stap te zetten aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • “Fast close” voor grip op de balans , een moderne Planning & Control-cyclus en over het nut van online tools voor uw balansdossier.
 • Verstrekken van informatie op relevante factoren, het gemak van nieuwe technologie als PowerBI en het belang van (on)gestructureerde data.
 • De nieuwe rol van de financial in de zorg en de stap naar Performance Manager.

Na deze Essential weet u hoe u kunt reageren op de financiële uitdagingen van de zorgorganisatie.

Uw docenten

Bram Venhuizen en Maarten Kouws

Bram Venhuizen Maarten Kouws

Inleiding in modern HR-beleid, ontwikkeling van het menselijk kapitaal

Het juiste personeel aan uw zorgorganisatie binden én afstemmen op de zorgvraag, dat zijn twee van de grootste uitdagingen waar uw organisatie nu en in de toekomst voor staat. Tijdens de Essential over HRM & Personeel, reiken wij u inzichten en ideeën aan om met een visie op modern HR-beleid en personeelsplanning deze uitdagingen te trotseren. Daarnaast brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en leggen de link naar enkele HR-instrumenten. Samen met de andere deelnemers delen we ideeën en gaan we op zoek naar oplossingen voor allerlei uitdagingen.

Aan bod komen in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • De medewerker centraal, duurzame inzetbaarheid versus vitaliteit
 • Visie op personeelsplanning
 • Organisatievormen, Kengetallen en KPI’s
 • Actualiteiten en trends in arbeidsrecht
 • Behoud van medewerkers, de aantrekkingskracht van uw organisatie als onderscheidende waarde

Na deze Essential weet u met een visie op modern HR-beleid de uitdagingen te trotseren.

Uw docent

Ben Trienekens

Ben Trienekens

Een optimale invulling waarin de mens centraal staat

Vereenzaming, arbeidsmarktkrapte en psychologische druk. Externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de invulling en uitvoering van de facilitaire processen. En zijn daarmee onderwerpen die ons bezighouden. Tijdens de Essential over Facilities vertalen we deze ontwikkelingen naar thema’s zoals eten en drinken, duurzaamheid en facilitaire kosten. Met als doel: een optimale invulling van uw facilitaire organisatie.

Omdat de facilitaire processen steeds dichter bij de cliënt liggen, zoomen we in op de cliënt- en medewerkersreis: waar zitten knelpunten en waar voegen we waarde toe aan de dienstverlening? Welke weg ga je bewandelen om vanuit de cliëntbehoefte en doelgroepen, de processen in te richten? En welke structuur hoort daarbij? Ook kijken we naar de verbindingen met andere afdelingen en naar hoe we de medewerkers meenemen in het ‘anders denken, ander doen’. Tijdens deze Essential staat de mens centraal; de meest belangrijke factor in het optimaliseren van de processen!

Aan bod komen in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • toekomst van facilitair management
 • duurzaamheid
 • optimaliseren processen door middel van cliënt- en medewerkersreis
 • de kracht van de cultuur
 • arbeidskrapte binnen de zorg; de juiste mensen op de juiste plek

Na deze Essential weet u welke weg u moet bewandelen voor een optimale facilitaire organisatie

Uw docenten

Jeanine de Vries en Jelle Tigelaar

Jeanine de Vries Jelle Tigelaar

Grip op opbrengsten

De complexiteit en diversiteit in vormen van bekostiging nemen toe, net zoals de regels en procedures voor het administratieve proces rondom cliënten. Een goede afstemming met onder andere het primaire proces, de financiële administratie, de controllers en de zorginkopers is hierdoor nóg belangrijker geworden. In de huidige, dynamische tijd is een goede cliëntadministratie van essentieel belang om grip te houden op de opbrengsten en te kunnen sturen op omzetcijfers. Tijdens de Essential over Zorglogistiek en -registratie worden aspecten van de zorg- en cliëntadministratie besproken en bekijken we het vakgebied vanuit verschillende perspectieven. Welke verantwoordelijkheden en taken zijn belegd zijn bij de cliëntadministratie; bij welke taken is dat terecht en welke taken horen eigenlijk elders thuis? We beginnen met een vliegensvlugge opfrissessie van het huidige zorgstelsel, waarna we ons meer gaan focussen op dat wat het beroep zo belangrijk maakt: de grip op opbrengsten en alles wat daarbij komt kijken.

Onderwerpen die in ieder geval aan bod komen:

 • opfrissessie over het huidige zorgstelsell
 • taken en verantwoordelijkheden van de cliëntadministratiel
 • grip op opbrengsten.

Na deze Essential weet u hoe u grip krijg op de opbrengsten.

Uw docent

Petra Anand

Data 2020

 • dinsdag 1 september – Inleiding Masterclass Bedrijfsvoering
  (alleen voor deelnemers aan de gehele masterclass)
 • dinsdag 8 september – Essential Vastgoed
 • dinsdag 15 september – Essental Finance
 • dinsdag 22 september – Essential HRM & Personeel
 • dinsdag 29 september – Essential Facilities
 • dinsdag 6 oktober – Essential Zorgregistratie en -logistiek

Programma

 • 13.30 uur Ontvangst
 • 14.00 uur Start programma
 • 15.30 uur Korte break
 • 15.45 uur Vervolg programma
 • 17.45 uur Break met maaltijd
 • 18.15 uur Vervolg programma
 • 19.00 uur Afsluiting

Doelgroep

Bent u een ervaren manager en nieuw in de zorg? Of krijgt u als manager in de zorg een breder werkveld? Dan is deze masterclass er voor u!

 

 

Meer weten over de masterclass Bedrijfsvoering in de zorg? Neem dan contact met mij op.

Bram Baselmans