Details

  • 4 dagdelen
  • 12-1, 19-1, 2-2 en 9-2-2021
  • 09.00 tot 12.30 uur
  • €995

U bent werkzaam als manager in de zorgsector en staat in of dichtbij het primaire proces, maar hebt zelf geen financiële achtergrond. U stelt uzelf dan ook met enige regelmaat de vraag: hoe zit dat nu met die opbrengsten en kosten? Hoe stuur ik nu op een beter financieel resultaat?

Meer inzicht en grip

Speciaal voor u is er de opleiding Sturen in de zorg met financieel management over de wereld áchter de cijfers. In vier dagdelen vergroot u uw inzicht in de cijfers om daarmee meer grip te hebben op de ontwikkeling van het financiële resultaat. Ook wordt u een betere gesprekspartner voor uw bestuurder/directeur en financiële businesspartner. Zo bent u beter toegerust om financieel management te voeren, zodat de aandacht gericht kan blijven op waar het echt om gaat: de cliënten en de zorg zelf.

Financieel de juiste keuzes maken voor de zorg

Als Nederlanders zijn we gek op cijfers en worden sociaal maatschappelijke problemen te pas en te onpas vertaald in euro’s. Ook in de zorg vliegen de financiële termen u ongetwijfeld regelmatig om de oren. Van opbrengsten uit de bekostiging tot beschikbaar budget voor personele inzet, van afroming door overhead tot doorbelaste kosten en van zorgresultaat tot kapitaalskosten. U wilt grip hebben op de financiële resultaten en handvaten ontwikkelen waarmee u kunt komen tot resultaatsverbetering. Zo maakt u financieel de juiste keuzes voor de zorg.

Vergroot in vier dagdelen uw inzicht in cijfers en krijg meer grip op het financiële resultaat

Bram Venhuizen Bram Venhuizen manager

Programma

De opleiding bestaat uit vier dagdelen, van 09.00 tot 12.30 uur.

Dagdeel 1: Nut & Noodzaak van Financieel Management

Het eerste dagdeel gaat in op de nut & noodzaak van financieel management. Wat is het belang van financieel management en hoe komen die cijfers eigenlijk tot stand? Deze vragen worden beantwoord door vanuit het primaire proces te kijken naar de belangrijkste bouwstenen van de resultatenrekening.

Dagdeel 2: Bekostiging van de zorg
Ons zorgstelsel is uniek in de wereld en biedt ons veel gezondheid. Het is ook uniek als het gaat om de financiële afhandeling van zorgprestaties. In dit tweede deel staat dit centraal. Hierdoor krijgt u inzicht in hoe de opbrengsten tot stand komen en hoe u daarop kunt sturen.

Dagdeel 3: Van strategie tot zorg: allemaal cijfers
De financiële resultaten staan niet op zichzelf, maar vormen een deel van een groter geheel. Dat begint bij de strategie met een langjarige horizon en eindigt bij het leveren van zorg vandaag de dag. Samen gaan we op reis om te ontdekken hoe de Planning & Control cyclus deze twee verbind en hoe de financiële cijfers dit ondersteunen.

Dagdeel 4: Grip: sturen op het resultaat
Het laatste deel staat de dagelijkse operationele sturing centraal vanuit de financiële cijfers. Daarin gaat u aan de slag met cijfers van uw eigen organisatie(onderdeel). U krijgt daartoe een routekaart om de cijfers goed te analyseren en de juiste vragen te stellen. Tijdens de sessie worden de vragen en inzichten besproken. U ontvangt tips en schrijft een goed financieel verbeteradvies… aan uzelf én de organisatie.

Doelgroep

Managers in de zorg met een budgetverantwoordelijkheid en die meer willen weten van financieel management en dicht bij het primaire proces staan.

 

 

 

Eindtermen

Na deze opleiding:

  • heeft u grip om te sturen op het exploitatieresultaat;
  • heeft u meer inzicht in de cijfers van uw locatie/organisatie;
  • bent u een betere gesprekspartner op financiële onderwerpen.

 

Docenten

Florian Massain

Florian Maissan

Emiel van Roij

Meer weten over deze opleiding?

Florian Massain