Details

  • Op uw locatie
  • Prijs op aanvraag

Een facilitaire dienst die past bij uw zorgorganisatie én uw klanten

Binnen veel organisaties worden er heldere doelen opgesteld. De rol van de facilitaire afdeling is echter vaak minder helder of wordt zelfs niet genoemd. En dat terwijl de facilitaire producten, zeker die producten die dicht bij uw klant liggen, bepalen of uw klant zich wel of niet thuis voelt bij uw organisatie. Daar zit het onderscheidend vermogen.

Een belangrijke rol

Het is meestal de taak van de facilitair manager om te laten zien dat zijn organisatieonderdeel voorbereid is op de ontwikkelingen die komen gaan door de visie, missie, strategie en de doelen van de organisatie te vertalen naar de facilitaire dienstverlening. Het belangrijkste is dat deze keuzes een positieve bijdrage leveren aan het primaire proces.

Tijdens deze training laten we u aan de hand van praktijkvoorbeelden kennis maken met de zes stappen die leiden naar een succesvol strategisch facilitair plan. Daarnaast bieden we u de gelegenheid uw eigen vraagstukken voor te leggen en hierover met uw team te sparren.

Een mismatch tussen de organisatie- en facilitaire visie heeft grote gevolgen voor uw bedrijfsvoering, klanten en medewerkers.

Jelle Tigelaar manager

Programma (voorbeeld)

  • Wat kunt u van deze training verwachten?
  • 12.30 - 13.00 Ontvangst
  • 13.00 - 13.45 Kennismaking en bespreking leerdoelen
  • 13.45 - 15.00 De zes stappen naar een succesvol strategisch facilitair plan
  • 15.00 - 15.30 Pauze
  • 15.30 - 16.30 Uitwerking en bespreking casus
  • 16.30 - 17.00 Terugkoppeling leerdoelen

Doelgroep

Deze training is er speciaal voor facilitair managers, manager bedrijfsvoering en bestuurders.

Eindtermen

Na het volgen van deze workshop kunt u vanuit het facilitair bedrijf een relatie met de strategische keuzes van de organisatie, het huidige zorgaanbod en de toekomstige zorgvraag leggen. U voorkomt dat er uiteindelijk een aanbod van facilitaire producten en diensten wordt aangeboden dat niet aansluit bij de strategische uitgangspunten van de organisatie en -nog belangrijker- bij de behoefte van de (toekomstige) klant.

Geïnteresseerd in deze incompanytraining?

Vraag een offerte aan

Meer weten over het strategisch facilitair plan? Neem contact met mij op!