Details

 • AAG, 's-Hertogenbosch
 • € 459
 • Inclusief lunch

Herkent u dit?

 • U bent met de jaarrekening of begroting bezig en komt de termen WW hoog, laag, herzien en WIA tegen in de berekeningen van de salariskosten. Maar wat houden deze premies eigenlijk in?
 • Eigen risicodrager, WKR, transitievergoeding… Natuurlijk weet u wel wat dit is, maar hoe moet het nu precies toegepast worden?
 • U twijfelt u of uw organisatie wel optimaal gebruik maakt van subsidieregelingen en fiscale mogelijkheden en geen geld laat liggen.
 • U krijgt in de praktijk vragen over de salarisadministratie en moet u het antwoord schuldig blijven.

Uiteraard hoeft u als controller of medewerker van de financiële administratie niet alles van de salarisadministratie en HR-processen te weten. Iedereen heeft immers zijn eigen vakgebied. Maar de juiste vragen kunnen stellen, een vinger aan de pols houden en een goede inschatting van de risico’s behoren wél tot uw taken.

In één dag op de hoogte

Voor financials is het soms lastig om alle ontwikkelingen op dit gebied te (blijven) volgen. Daarom biedt AAG u de mogelijkheid om in één dag te worden bijgepraat op alle voor een financial relevante zaken en ontwikkelingen op het gebied van HR en salarisadministratie. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • arbeidsrecht
 • verzekeringen
 • pensioenen
 • loonaangifte
 • cao-bepalingen

Onder het tabje ‘Onderwerpen’ vindt u een overzicht van alle onderwerpen die aan bod komen.

In één dag een update van wat u als financial moet weten van de HR-processen en de salarisadministratie.

Monique Straver Monique Straver senior payroll consultant

Programma

 • Wat kunt u van deze dag verwachten?
 • 09.00 - 09.30 Ontvangst met koffie en thee
 • 09.30 - 10.45 Loonheffing en de loonstrook
 • 10.45 - 11.00 Pauze
 • 11.00 - 12.30 Arbeidsrecht en CAO
 • 12.30 - 13.00 Lunch
 • 13.00 - 14.30 Sociale zekerheid
 • 14.30 - 14.45 Pauze
 • 14.45 - 15.45 In de praktijk
 • 15.45 - 16.00 Afsluiting

Onderwerpen

 • arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, proeftijd, opzegtermijn, vergoeding aanzegtermijn en ontslag)
 • sociale verzekeringen (werknemersverzekeringen, premievolksverzekeringen, premieheffing werknemersverzekeringen
 • loonheffing (wat is loon, loon in natura, eindheffing, heffingskortingen, tabelloon en tabel bijzondere beloningen)
 • werkkostenregeling en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
 • Pensioenfonds Zorg & Welzijn, vrijwillige voortzetting pensioen tijdens verlof en Uniforme Pensioenaangifte
 • zorgverzekering
 • hoe leest u een loonstrook en hoe maakt u een loonberekening
 • de loonaangifte
 • subsidiemogelijkheden voor het in dienst nemen en houden van een medewerker
 • transitievergoeding en compensatieregeling transitievergoeding
 • cao bepalingen (vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiedagen, verlofregelingen)
 • arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling tijdens ziekte en ORT
 • Wet aanpak schijnconstructies (WAS), Wet op Minimumloon en loonbeslagen
 • Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • salarisbegrotingsmodel
 • de WAB

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor controllers, financieel medewerkers en financieel adviseurs van zorgorganisaties.

 

 

Eindtermen

Na afloop van deze opleiding bent u als financial op de hoogte van de belangrijkste zaken rondom HR-processen en salarisadministratie.

 

 

 

Geïnteresseerd in deze opleiding?

  Datum Tijd Locatie Lunch Prijs
donderdag 8 oktober 2020 09.30 - 16.00 uur AAG, 's-Hertogenbosch Inclusief € 459
Verzorgt AAG voor uw zorgorganisatie de salarisadministratie en u wilt zich met meerdere personen aanmelden voor deze training? Dan krijgt elke 2e deelnemer 50% korting.
Inschrijven

Meer weten over deze opleiding? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl