Details

  • Interactieve praktijkdag
  • Bij AAG van 09.00 tot 16.15 uur
  • € 495

Alle ins & outs en actualiteiten

De zorg is een veranderende sector. Deze zin is bijna een cliché geworden maar dat maakt het niet minder waar. Er gebeurt namelijk van alles en daarbij is het voor zorgorganisaties belangrijk om over een vakkundige cliëntadministratie te beschikken. In dynamische tijden is het des te belangrijker dat de organisatie grip heeft op haar opbrengsten. Als medewerker zorg- en cliëntadministratie hebt u dus een waardevolle rol, want het vertalen van de geleverde zorg naar geld ligt bij u. De complexiteit en diversiteit in vormen van bekostiging nemen echter toe en dat geldt ook voor de regels en procedures voor het administratieve proces rondom cliënten.

Samen verkennen we het brede werkveld

Tijdens de praktijkdag worden alle aspecten van de zorg- en cliëntadministratie besproken en bekijken we het vakgebied vanuit verschillende perspectieven. Wat speelt er allemaal in de Nederlandse zorg en hoe beïnvloedt dit uw dagelijkse werkzaamheden? Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende wetten en partijen. En wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden precies? Waarschijnlijk vallen het berichtenverkeer en het werken in een ECD daaronder, maar weet u ook wat u precies moet doen wanneer u een foutje maakt bij de registratie? Wat zijn daar de gevolgen van en hoe kan dit hersteld worden?

Ook houdt uw taak niet op na het versturen van de declaratie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eventuele afkeur, maar ook aan de volledigheid van de door u ingediende gegevens; belandt alle geleverde zorg wel in de declaraties of zitten daar gaten in? En dan moet u ook nog eens denken aan de gemaakte afspraken met bijvoorbeeld het zorgkantoor: wat wordt er van u verwacht wanneer u signaleert dat de geleverde zorg buiten de vastgestelde bandbreedte gaat? Daarnaast dient de cliëntadministratie ook nog eens verantwoording en managementinformatie aan te leveren, zowel intern als extern. Maar wat wordt er nu exact van u verwacht en hoe geeft u invulling aan deze verwachtingen?

Kortom, er zijn genoeg vragen te beantwoorden en wij gaan hierover graag met u de diepte in. Niet alleen met theoretische uitleg, maar ook met een praktische insteek waarbij we werken met (eigen ingebrachte) casussen. Op een interactieve wijze komen we met elkaar tot oplossingen voor dagelijkse problematiek.

Wat wordt er verwacht van een medewerker cliënt- en zorgregistratie?

Ellis Vlessert Ellis Vlessert business consultant

Deze opleiding heette voorheen Cliënt- en zorgregistratie. Heeft u deze opleiding reeds gevolgd, óf heeft u al ervaring met cliëntadministratie? Volg dan onze Praktijkdag voor de ervaren zorgadministrateur.

Programma

  • De volgende onderwerpen staan op het programma
  • 09.00 Kennismaking
  • Hoe werkt de zorg in Nederland?
  • Verdieping cliëntadministratie
  • AO/IC en actualiteiten
  • Zorgcontrol
  • 16.15 uur Einde

Doelgroep

De praktijkdag is bedoeld voor zorgadministrateurs en medewerkers cliëntadministratie die hun kennis in dit vakgebied willen ‘opfrissen’. Deze dag is ook bijzonder geschikt voor medewerkers met een financiële en administratieve basis die nieuw zijn in de zorg en werkzaam op de cliënt- of zorgadministratie of zich willen verdiepen in het vakgebied.

Eindtermen

Na afloop van de praktijkdag bent u op de hoogte van de ins en outs van zorgregistratie en -verantwoording. De praktische en interactieve insteek van deze dag leiden ertoe dat de opgedane kennis en gekregen handvatten direct inzetbaar zijn.

Locatie

Bij AAG: Klik hier voor de adresgegevens.

Ervaringen van deelnemers

Zeer leerzaam ook door uitwisseling met deelnemers van andere zorgaanbieders.

Compleet, overzichtelijk en leerzaam.

Prettige opfrissing van de actualiteit.

Goede en duidelijke opbouw waarin alle facetten van de cliëntadministratie zijn meegenomen.

Erg zinvol, zeker als nieuwe medewerker zorgadministratie is dit nuttig.

Wilt u met meer collega’s deze opleiding volgen? Er is ook een incompanytraining!

Meer weten over cliënt- en zorgregistratie? Neem contact met mij op!