Details

 • Interactieve praktijkdag
 • Online
 • € 395

De veranderende rol van de cliëntadministratie

De complexiteit en diversiteit in vormen van bekostiging nemen alleen maar meer toe. Hetzelfde geldt voor de regels en procedures voor het administratieve proces rondom cliënten. Een goede afstemming met onder andere het primaire proces, de financiële administratie, de controllers en de zorginkopers is hierdoor nóg belangrijker geworden. In de huidige, dynamische tijd is een goede cliëntadministratie van essentieel belang om grip te houden op de opbrengsten en te kunnen sturen op omzetcijfers. Maar hoe zorgt u als cliëntadministrateur ervoor dat u de juiste rol kan pakken binnen de organisatie?

Samen verkennen we de diversiteit en de belangrijke rol

Tijdens de praktijkdag gaan we met elkaar verkennen welke verantwoordelijkheden en taken in de praktijk allemaal belegd zijn bij de cliëntadministratie; bij welke taken is dat terecht en welke taken horen eigenlijk elders thuis? We zullen beginnen met een vliegensvlugge opfrissessie van het huidige zorgstelsel, waarna we ons meer gaan focussen op dat wat het beroep zo belangrijk maakt: de grip op opbrengsten en alles wat daarbij komt kijken.

Vervolgens zullen we ons bezig gaan houden met relevante actualiteiten die van invloed zijn op ons vak. Onder andere ‘hot topics’ als de administratieve werkzaamheden in coronatijd, het nieuwe inkoopkader, horizontaal toezicht, persoonsvolgende bekostiging en blockchain in de zorg zullen de revue passeren.

Als we de huidige actualiteiten in beeld hebben zullen wij ook een blik vooruit werpen. Zo bespreken we de trends en ontwikkelen van de markt om een goed beeld te krijgen van hoe het werk er over vijf of tien jaar uitziet.

We sluiten af met een digitale interactieve sessie waarin we stil staan bij de rol van de cliëntadministratie nu én in de toekomst. Hierbij zullen vragen naar voren komen als: waar staat u in het proces van de zorgcontrolcyclus en waar wilt u staan? Hoe kijkt u aan tegen de rol van de cliëntadministrateur nu én in de toekomst?

Vanaf nu digitaal

Kortom, er zijn genoeg vragen te beantwoorden en wij gaan hierover graag met u de diepte in. Niet alleen met theoretische uitleg, maar ook met een praktische insteek waarbij we werken met (eigen ingebrachte) casussen. Op een interactieve wijze komen we met elkaar tot oplossingen.

De opleiding wordt, vanwege de huidige ontwikkelingen, digitaal georganiseerd zodat alle deelnemers veilig en op afstand kunnen deelnemen. De opleiding is opgesplitst in twee dagdelen en een terugkomsessie van één uur. Informatie delen en interactiviteit wisselen elkaar continu af waardoor het voor deelnemers boeiend blijft. Voorafgaand aan de eerste sessie krijgt elke deelnemer een aantal documenten en verassingen opgestuurd waarmee de deelnemer alvast aan de slag kan. Na de eerste sessie krijgen deelnemers een aantal thuiswerkopdrachten mee die tijdens de tweede sessie uitgebreid worden besproken. Om de opgedane kennis op een goede manier toe te passen in de praktijk, is na een aantal weken een terugkommoment georganiseerd. Tijdens dit uur delen docenten en deelnemers nuttige tips en tricks uit de praktijk of bespreken we samen een aantal vragen.

Bent u nieuw in de zorg en pas sinds kort werkzaam op de cliënt- of zorgadministratie? Volg dan onze Praktijkdag voor de startende zorgadministrateur (voorheen Cliënt- en zorgregistratie).

Hoe wordt gekeken naar de rol van de cliëntadministrateur nu én in de toekomst?

Nolan van Uden Nolan van Uden business consultant

Programma 1e dagdeel

 • Voorafgaand aan de opleiding worden documenten ter voorbereiding opgestuurd
 • 09.30 - 09.45 Ontvangst en korte kennismaking
 • 09.45 - 11.00 Hoe werkt de zorg in Nederland?
 • 11.00 - 11.15 Pauze
 • 11.15 - 12.30 Zorgcontrol en AO/IC

Programma 2e dagdeel

 • Na het 1e dagdeel krijgt ieder een aantal thuiswerkopdrachten die we bij de start van het 2e dagdeel bespreken.
 • 09.00 - 09.30 Terugkoppeling thuiswerkopdrachten
 • 09.30 - 10.45 Actualiteiten korte en lange termijn
 • 10.45 - 11.00 Pauze
 • 11.00 - 12.30 Positie cliëntadministrateur
 • 12.30 - 12.45 Afsluiting

Doelgroep

Deze praktijkdag is bedoeld voor de gevorderde cliëntadministrateur. U weet als geen ander dat de zorg een veranderende sector is. Met uw ruime ervaring op de cliëntadministratie bent op zoek naar hoe u uw rol binnen de organisatie kan versterken. Ook is het voor u geen nieuw feit dat de rol van de cliëntadministratie steeds belangrijker is geworden. Maar weet de rest van de organisatie dit ook? Tijdens deze praktijkdag gaan wij de rol van de cliëntadministratie onder de loep nemen om vervolgens samen te kijken naar hoe dit werk, met de huidige ontwikkelingen er in de toekomst uit komt te zien.

Eindtermen

U gaat naar huis met:

 • opgefriste kennis over hoe de zorg werkt;
 • kennis over de verschillende financieringsvormen;
 • handvatten om ‘in control’ te blijven;
 • kennis over de actualiteiten op lange en korte termijn;
 • een beter beeld van de cliëntadministratie in de toekomst.

Locatie

Online: u heeft alleen een rustige werkplek en computer met camera en audio nodig. Het webinar wordt gegeven via Zoom.

Let op: soms worden online sessies in Zoom of andere programma’s geblokkeerd binnen het bedrijfsnetwerk van organisaties. Wij adviseren u van tevoren na te gaan of dit bij uw organisatie ook het geval is. Dan is het aan te raden de praktijkdag buiten het bedrijfsnetwerk, dus bijvoorbeeld thuis of op een andere locatie, te volgen.

Ervaringen van deelnemers

Duidelijke informatie, helder uitgelegd, leuk om te sparren met collega’s.

Verfrissend, handvatten en meer helderheid over huidige positie van onze CA.

Zinvol en enthousiast om aan de slag te gaan met de opgedane kennis.

Leerzaam, efficiënt en viel reuze mee om het digitaal te volgen.

Informatief en de interactie met medecursisten is waardevol.

 

Geïnteresseerd in deze opleiding?

  Datum Tijd Locatie Lunch Prijs
11 mei en 25 mei 09.15 - 12.30 uur en 09.00 - 12.45 uur online n.v.t. € 395
Deze opleiding zit vol
14 en 22 september 09.15 - 12.30 uur en 09.00 - 12.45 uur online n.v.t. € 395
Indien de coronamaatregelen het toelaten, vindt deze opleiding op locatie van AAG in 's-Hertogenbosch plaats. In dat geval is het een ééndaagse training op 14 september van 09.00 tot 16.00 uur inclusief lunch. De keuze om de opleiding online of op locatie plaats te laten vinden, maken wij uiterlijk op 13 augustus.
Inschrijven

Wilt u met meer collega’s deze opleiding volgen? Er is ook een incompanytraining.

Meer weten over zorgadministratie? Neem contact met mij op!

Ellis Vlessert