Details

  • Alle termen en actualiteiten
  • Online
  • € 395

In één dag op de hoogte van de financiering van het Nederlandse zorgstelsel

Het Nederlandse zorglandschap is de laatste jaren rigoureus veranderd. Nieuwe wet- en regelgeving en een andere wijze van bekostigen leid(d)en binnen organisaties tot veel veranderingen. Processen worden anders ingericht en de samenwerking tussen zorgprofessionals en ondersteunende diensten wordt steeds belangrijker. Wederzijds begrip voor elkaars kwaliteiten, kunde, kennis en taakstelling is essentieel. Een doelstelling die makkelijker bereikt wordt als eenieder weet hoe het Nederlandse zorgstelsel sinds 2015 in elkaar zit.

In deze training nemen we u mee in het verander(en)de zorglandschap. Hierbij staan wetgeving, bekostiging en hoe dit te organiseren in uw organisatie centraal. Natuurlijk aangevuld met uw vragen en specifieke wensen.

Vanaf nu een digitale opleiding

De opleiding wordt, conform huidige ontwikkelingen, digitaal georganiseerd zodat alle deelnemers veilig en op afstand kunnen deelnemen. De opleiding is opgesplitst in twee dagdelen. Informatie delen en interactiviteit wisselen elkaar continue af waardoor de deelnemers voortdurend geboeid blijven. Na de eerste sessie krijgen de deelnemers een aantal thuiswerkopdrachten mee die tijdens de tweede sessie uitgebreid worden besproken.

Breid uw financiële kennis uit met zorgfinanciering.

Lieke van Uden business consultant

Programma

De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

  • Hoe werkt de zorg in Nederland?
  • Opbrengsten in control
  • Bedrijfsvoering in de praktijk

Doelgroep

Deze training is geschikt voor startende en non-financials in de zorg die onbekend zijn met financiering van de gezondheidszorg en branchespecifieke onderwerpen. Deelnemers die eerder deze training volgden, merkten op dat het ook een goede training is voor medewerkers die al langer werkzaam zijn op de financiële afdeling en graag hun kennis willen opfrissen.

De cursisten beschikken over een administratieve opleiding op minimaal mbo-niveau. Hoewel deze training open staat en geschikt is voor deelnemers uit alle sectoren van de zorg, worden de onderwerpen voornamelijk toegelicht met voorbeelden vanuit de care sector (Wlz, Zvw en Wmo).

Eindtermen

Na afloop van deze training kent u elementaire basisbegrippen uit het Nederlandse zorgstelsel en de wet- en regelgeving binnen de financiering van de gezondheidszorg. Daarnaast bent u op de hoogte van de actualiteiten binnen uw werkgebied en kan de overgedragen kennis worden toegepast in de praktijk.

Ervaringen van deelnemers

Alle processen van begin tot einde komen goed aan bod.

Prettige aanvulling op onderwerpen waar je in je werk mee in aanraking komt.

Heel leerzaam en nuttig!

Je merkt dat de docenten veel kennis van zaken hebben; geen vraag bleef onbeantwoord.

Locatie

Online: u heeft alleen een rustige werkplek en computer met camera en audio nodig. Het webinar wordt gegeven via Zoom.

Let op: soms worden online sessies in Zoom of andere programma’s geblokkeerd binnen het bedrijfsnetwerk van organisaties. Wij adviseren u van tevoren na te gaan of dit bij uw organisatie ook het geval is. Dan is het aan te raden de opleiding buiten het bedrijfsnetwerk, dus bijvoorbeeld thuis of op een andere locatie, te volgen.

Geïnteresseerd in deze opleiding?

  Datum Tijd Locatie Lunch Prijs
8 juni en 22 juni 09.30 - 12.30 uur online n.v.t. € 395
Inschrijven

Wilt u met meer collega’s deze opleiding volgen? Er is ook een incompanytraining!

Meer weten over de bekostiging van de zorg? Neem contact met mij op!

Florian Massain