Details

  • Programma op maat
  • Prijs op aanvraag
  • Maximaal tien deelnemers

Banken zijn niet weg te denken als financier van de Nederlandse zorgsector. Gezamenlijk hebben de Nederlandse banken zo’n € 20 miljard uitgeleend aan zorgorganisaties, die dit geld gebruiken om gebouwen, apparatuur, inventaris en hun werkkapitaal te financieren. Zo mogelijk ook bij uw organisatie.

Nu heeft u plannen om fors te investeren in de komende jaren en daarvoor is een financiering nodig. Hoe overtuigt u de bank en/of het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) van uw plannen?

Het Financieringsmemorandum

Het aanvragen van een lening bij de bank of borging van het WFZ begint met een goed financieringsmemorandum. Daarin wordt ingegaan op de zorgorganisatie, de omgeving, de plannen en de financiën. In dit plan komt de rode lijn van de strategie van uw zorgorganisatie duidelijk terug. Uiteraard met een solide onderbouwing die de vertaling vormt van deze strategie naar de plannen en de financiën. Onderdeel van deze financiën zijn de beoogde nieuwe leningen. In deze training wordt u meegenomen in het 7 stappenplan; van strategie tot financieringsmemorandum.

De Beoordeling

Hoe beoordeelt een bank of het WFZ uw plannen en nieuwe leningen? In deze training leert u te kijken door de bril van een bankier, zodat u goed voorbereid de financieringsaanvraag indient. Daarbij speelt het risicoprofiel van uw zorgorganisatie een belangrijke factor. Natuurlijk spelen die ratio’s zoals solvabiliteit, DSCR en Loan to Value een rol. Maar er zijn veel meer kwalitatieve en kwantitatieve factoren van belang. In deze training worden deze voor u op een rij gezet én hoe u daarop kunt sturen.

Uw Bankiersdilemma

Geen enkele organisatie is hetzelfde en dat geldt ook voor financieringsstructuren. Daarom is er tijdens deze training ook tijd om in te gaan op uw bankiersdilemma. Dit kan een verdieping zijn op het memorandum of de beoordeling, maar natuurlijk ook het treasurystatuut, liquiditeitsbewaking, het WFZ proces, leningdocumentatie of renterisicomanagement.

Vanwege het interactieve karakter van deze training werken we in groepjes van maximaal 10 deelnemers.

Maak uw plannen financierbaar!

Bram Venhuizen Bram Venhuizen manager

Programma

Dit is een incompanytraining met een programma op maat. Wij geven deze training bij u of bij ons op kantoor, met uitsluitend deelnemers van uw eigen organisatie. Het programma sluit aan op uw specifieke situatie. Zo kunt u de lesstof direct in uw eigen omgeving of op uw eigen situatie toepassen.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor bestuurders, MT-leden, managers bedrijfsvoering, treasurers, (senior) controllers en leden van de Raad van Toezicht.

Eindtermen

Na afloop van deze training:

  • weet u hoe u een financierbaar plan opstelt;
  • kunt u werken met belangrijke ratio’s;
  • heeft u inzicht in de rentekosten en kredietrisico’s.

Ervaringen van deelnemers

Heel leerzaam en duidelijk.

Waardevol!

Geïnteresseerd in deze incompanytraining?

Vraag een offerte aan

Meer weten over financieringen, ratio's en kredietrisico's? Neem contact met mij op!

Bram Venhuizen