Vanaf 11 mei mag een eerste groep verpleeghuizen in beperkte mate bezoek gaan toelaten. Waar moet u dan allemaal rekening mee houden?

Deze (versoepeling van de) bezoekregeling geldt naar alle waarschijnlijkheid in eerste instantie alleen voor verpleeghuizen waar weinig of geen besmettingen zijn. Deze huizen zijn – zo beredeneert men – in staat strikt de hygiënemaatregelen na te leven. Deze bezoekregeling betekent niet in dat alles weer is zoals voorheen. Het aantal bezoekers wordt vermoedelijk in eerste instantie beperkt tot één per bewoner. Daarnaast moet de locatie een goed protocol hebben voor de toelating van bezoek, met daarin aandacht voor de hygiënemaatregelen. Zo kan bezoek alleen op afspraak komen. Hiermee wordt voorkomen dat er teveel mensen door de gang lopen.

Vooraf

Om locaties klaar te maken voor het ontvangen van bezoek tijdens Covid-19, zijn er tal van zaken waar men rekening mee moet houden. Dat begint al bij het bepalen van de bezoekdagen en bezoekmomenten. Dat moet gestroomlijnd te worden om een te grote stroom bezoekers te voorkomen. Hiervoor is goede communicatie met bezoekers maar ook met uw cliënten en medewerkers cruciaal. Hoe kunnen cliënten én bezoek bijvoorbeeld een bezoekaanvraag indienen?

Tijdens het bezoek

Vervolgens moet ook tijdens het bezoek rekening worden gehouden met diverse zaken. Dat begint al wanneer de bezoeker het terrein op rijdt en de locatie betreedt. Hoe zorgt u dat bezoek zich houdt aan de looplijnen op locatie? Is er een geschikte ruimte waar cliënten bezoek kunnen ontvangen met inachtneming van de regels? Voor cliënten die niet van de afdeling af kunnen, kan bezoek eventueel op de kamer van de cliënt georganiseerd worden. Dat vergt echter veel van de zorgteams op deze afdelingen; als het bezoek arriveert of vertrekt moeten gangen leeg zijn. Ook vraagt het veel van de schoonmaakorganisatie binnen de locatie.

Om het bezoek zo comfortabel mogelijk te laten zijn, is het belangrijk te bepalen hoe bijvoorbeeld het kopje koffie wordt verzorgd. Is er bediening of zelfbediening? Wie neemt de hygiëneregels met het bezoek door en hoe lang mag bezoek blijven? Maar ook: wie begeleidt cliënten van de afdeling naar de bezoekruimte? De planning van medewerkers speelt hierbij een grote rol. Iets, wat ze toch al hebben in het plan van Minister Hugo de Jonge. Er wordt al veel van ze gevraagd en bij het ontvangen van bezoek neemt deze vraag toe. Er wordt een beroep gedaan op de voorbeeldfunctie die ze vervullen naar cliënten en hun bezoek om zo de sociale cohesie te stimuleren. Gaat u deze uitdaging aan?

Bezoekreis

AAG heeft met behulp van de ‘bezoekreis’ voor u inzichtelijk gemaakt waaraan u moet denken als u uw locatie openstelt voor bezoekers.

De bezoekreis in een 1,5-meter zorgomgeving

Meer tools en tips voor het omgaan met de 1,5-meter maatschappij in de zorg? Kijk op anderhalvemeterzorg.nl!

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Jelle Tigelaar