Over dit artikel

In de loonaangifte gaat het regelmatig fout wanneer de combinatiecontrole plaatsvindt op burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum van een werknemer. De Belastingdienst stuurt vervolgens een foutenrapport (L0091) naar de werkgever met het verzoek de onjuiste combinatie aan te passen.

Identiteitsbewijs

Neem het BSN en de geboortedatum (dd-mm-jjjj) altijd over van het geldige identiteitsbewijs dat de werknemer vóór indiensttreding aan u toont. Onder een identiteitsbewijs wordt verstaan een paspoort, identiteitskaart of een Nederlands verblijfdocument. Zie hiervoor ook de Wegwijzer Identificeren, registreren en bewaren.

Geboortedag/-maand onbekend?

Wanneer er geen geboortedag getoond wordt op het identiteitsbewijs, stel dan de 16e dag van de maand in als geboortedag. Als er ook geen geboortemaand genoemd is, kies dan als geboortedatum 1 juli. Indien ook het geboortejaar mist, vul dan het geschatte geboortejaar in bij de datum van 1 juli.

Hoe corrigeren?

Door middel van een correctiebericht trekt u als eerste de inkomstenverhouding in met het onjuiste BSN, zodat deze verwijderd wordt uit de Polisadministratie UWV. Vervolgens geeft u de werknemer een nieuwe inkomstenverhouding met het juiste BSN. In de praktijk betekent dit: nadat het veld BSN binnen uw salarissoftware is aangepast, worden correctieberichten automatisch (met terugwerkende kracht) klaar gezet, inclusief een nieuw nummer inkomstenverhouding.

Voor het corrigeren van de geboortedatum is geen nieuw nummer inkomstenverhouding nodig en volstaat enkel een correctie van het veld geboortedatum. Ook dit is een automatisch proces.

Een volledig overzicht van foutmeldingen uit de loonaangifte vindt u hier.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver