Over dit artikel

Het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en komt voort uit de Actielijn Wonen van het programma ‘Langer thuis’.

Het OWZ helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij het vertalen van de opgave van langer zelfstandig thuis wonen naar een visie, beleid en strategie, de concrete uitwerking hiervan in een aanpak en bij de opstart van of een knelpunt in de uitvoering van een project. Dat kan het formuleren zijn van een (wijk-)aanpak op basis van onderzoeken naar de woon- en zorgbehoefte. Hulp bij het opstellen van een afwegingskader. Of bij het creëren van een flexibele woningvoorraad voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Het OWZ kan ook meedenken over het faciliteren van vernieuwende woonzorginitiatieven voor senioren en andere doelgroepen.

Een groot voordeel voor gemeenten, corporaties en zorgaanbieders is, dat bij een ondersteuningsvraag het Rijk twee derde van de kosten van de inzet van een expert vergoedt. De aanvrager draagt dus maar een derde van de kosten én trekt een expert aan met veel kennis en ervaring op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

AAG steunt dit initiatief en is daarom ambassadeur van het OWZ. Collega Laura Vierveijzer, specialist in (woon-)zorgvraagstukken, is één van de experts van het team.

Meer weten over het OWZ? Bekijk de flyer!

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!