Over dit artikel

Gebouwen en installaties zijn onderhevig aan veroudering. Een manier om dit in kaart te brengen is een inspectie aan de hand van NEN2767. De NEN2767 is een vastgelegde registratiemethodiek die gebreken aan installatie- en gebouwelementen inzichtelijk maakt. Samen met de inventarisatie en overige financiële gegevens zoals contracten en liftbegrotingen stellen wij het meerjarenonderhoudsplan op. Dit plan geeft u het handvat om grip op het vastgoed en de kosten te krijgen.

De vraag

Hoe pak je nu een inspectie aan in een tijd dat het land in lockdown zit en er veel mensen ziek worden of zelfs overlijden aan corona?

Dat is natuurlijk een uitdagende vraag. Het gebouw en de techniek worden niet beïnvloed door corona. De veroudering gaat gewoon door en uitgesteld onderhoud kan de bedrijfsvoering verstoren. Het tijdig signaleren van gebreken aan gebouw en installatie kan veel overlast en herstelkosten voorkomen. Dus hoe meer de geplande inspecties doorgang kunnen blijven vinden, hoe beter het is voor het vastgoed en de mensen die daar verblijven.

Voor het uitvoeren van de NEN2767 inspectie moeten wij als inspecteurs een opname op locatie doen. Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van deze inspecties in zorggebouwen. Door het gebruik van beschermingsmiddelen kunnen wij dit ook nu zonder enig risico voor bewoners of onszelf doen.

De inspectie

Bij de inspectie van een locatie wordt altijd, in de dagen voor de daadwerkelijke inspectie, een afspraak gemaakt met de locatiemanager en/of teamleider. In deze afspraak, nu vaak telefonisch, bespreken we de opdracht en onze manier van inspecteren op de locatie. Samen bespreken we de mogelijkheden en waar eventuele bijzondere situaties naar voren komen. Uiteindelijk informeert de teamleider of locatiemanager de medewerkers op locatie over onze komst. Op deze manier kunnen de werkzaamheden soepel verlopen.

De inspectie start normaal gesproken om 8 uur met het overleg met de huismeester op locatie. In dit gesprek worden dan alle voor zover bekende details en bijzonderheden besproken. Ook nemen we de aanwezige logboeken en overige documenten door. Vervolgens starten we met de inspectie waarbij wij van het dak naar beneden werken en uiteindelijk de gevels en het terrein opnemen.

De nadruk van de inspectie ligt op de gebouwelementen die aan slijtage of veroudering onderhevig zijn. Dit zijn met name de buitenschil en installaties. Voor de inspectie van het interieur stemmen we op de dag zelf met de huismeester af welke ruimten wij in zijn of haar aanwezigheid kunnen inspecteren. Wij vermijden zoveel mogelijk de verstoring van de dagelijkse routine en nu in coronatijd het risico op contact c.q. besmetting.

Na de inspectie

Na de inspecties volgt het bureauwerk waarin we alle verzamelde data verwerken en samenvoegen tot een overzichtelijk meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). In het DMJOP wordt de meerjarenonderhoudsbegroting, verduurzaming, gebrekenlijsten en onderhoudsplanning is opgenomen. Dit plan wordt vervolgens digitaal in concept aan de opdrachtgever verstuurd en (digitaal) besproken. Na verwerking van eventuele opmerkingen wordt het meerjarenonderhoudsplan definitief gemaakt.

Samenvattend zijn er maar heel weinig en vaak ook kortdurende contactmomenten waarbij de cliënten, medewerkers of wijzelf een risico op besmetting lopen. Dit is de reden dat wij ons comfortabel voelen om ook nu de inspecties voor u uit te voeren. Zodoende worden uw risico’s beperkt en heeft u grip op en een duidelijk beeld van de onderhoudsstaat van uw vastgoed.

Wilt u meer weten over onderhoudsinspecties (tijdens corona)?

Neemt u dan contact op met Werner Spierings, projectleider vastgoedbeheer en onderhoud.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Werner Spierings