Over dit artikel

Nadat de tarieven in de Wet Langdurige Zorg al door de NZa waren aangepast, zijn nu ook de tarieven voor de ZVW aangepast. Aanleiding was de toezegging uit de algemene beschouwingen van Prinsjesdag om €675 miljoen extra beschikbaar te stellen en daarmee de salarissen te kunnen verhogen in de zorgsector.

De toevoeging van de extra middelen stond gelijk aan een gemiddelde indexering van het huidige budgettair kader van 1,13%. Bij de aanpassing van de tarieven heeft de NZa ook gelijk de aanpassing – op verzoek van het ministerie van VWS-  doorgevoerd van de hogere macro economische verwachtingen voor het aankomende jaar.  Zie hiervoor ook de Informatiekaart Nza 2022

In de zorgtarieven is nu gerekend met de volgende indexeringen:

  • Personele kosten: OVA 2022: 2,74% + toevoeging 1,13% = 3,87% (was 1,72%)
  • Materiële kosten: 1,87% (was.1,64%)

 

MSZ, GGZ en Forensische zorg

De tarieven van de MSZ (medisch specialistische zorg) stijgen door de nieuwe indexering extra met bijna 1,5% en binnen de GGZ en Forensische Zorg met bijna 1,7%. Dit heeft te maken dat in de tarieven een verrekening zit van 2/3de deel salariskosten en 1/3de deel materiële kosten. Voor de GGZ en Forensische zorg is dit 85% personele kosten en 15% materiële kosten.

 

Eerstelijnsverblijf en Wijkverpleging

Zorgverzekeraars zijn in de zomer al gestart met de zorginkoop van de eerstelijnsverblijfzorg en wijkverpleging. Dit heeft er toe geleid dat in VECOZO er tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars al digitaal zorgcontracten zijn afgesloten. Op basis van de recentelijk, vastgestelde nieuwe maximumtarieven binnen voor de eerstelijnsverblijf en wijkverpleging hebben Zorgverzekeraars Nederland/ NZa zorgverzekeraars verzocht eerder gecontracteerde tarieven te herzien. Bestaande, getekende contracten worden niet per definitie automatisch nietig verklaard door aanpassing van de indexaties. In de praktijk kan dit dus betekenen dat zorgaanbieders een nieuw contract aangeboden krijgen, waarbij het oude contract vervalt. In een ander geval kan het betekenen dat zorgaanbieders schriftelijk worden geïnformeerd over de nieuwe tarieven via een addendum op het bestaande contract. Of zorgkostenplafonds vooraf al meestijgen met de indexatie van de tarieven en/of deze pas gedurende het jaar worden bijgesteld, is niet duidelijk. Wel dient hier aandacht voor te zijn, omdat bij verhoging van de tarieven en bij gelijkblijvende volume de vastgestelde zorgkostenplafonds eerder zullen worden bereikt.

 

Gevolgen werkgeversheffing ZVW, zorgpremie en vennootschapsbelasting

Het extra beschikbaar gestelde bedrag voor de zorg wil het kabinet betalen uit een verhoging van de werkgeversheffing ZVW, zorgpremie en verhoging van de vennootschapsbelasting. Dat blijkt uit een Kamerbrief van 23 september 2021. Eerder werd bekend dat de werkgeverheffing in 2022 zou dalen van 7% naar 6,7%, maar dat dit door het beschikbaar stellen van de €675 miljoen wordt gecorrigeerd naar 6,75%. De zorgpremie zou daarnaast extra moeten stijgen met €13- , maar kon door het verhogen van de vennootschapsbelasting [1] beperkt blijven.

[1]: 2021 2022
15% belastbaar bedrag tot €245.000 15% belastbaar bedrag tot €395.000
25% belastbaar bedrag vanaf €245.000 25,8% belastbaar bedrag vanaf €395.000

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Vragen over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Folkert-Jan Slagter