Over dit artikel

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober 2020 met 9 maanden tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden). Om in aanmerking te komen voor deze steun moet er binnen de organisatie in het eerste tijdvak sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 20%. Vanaf het tweede tijdvak is dat 30%.

U kunt een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, waarbij het maximale vergoedingspercentage het percentage van de totale loonsom is in geval van een omzetverlies van 100%. Dit vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam afgebouwd.

Tijdvakken

In het eerste tijdvak (1 oktober t/m 31 december 2020) bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak (1 januari 2021 t/m 31 maart 2021) 70% en in het derde tijdvak (1 april 2021 t/m 30 juni 2021) 60%. Tegelijkertijd wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder een verlaging van de subsidie. Het vrijstellingspercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. De daling van de loonsom kan op verschillende manieren tot stand komen. Denk aan natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden.

De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag zal bij NOW 3.0 worden losgelaten. Ook het maximaal te vergoeden loon per werknemer wordt aangepast. In de eerste twee tijdvakken van 3 maanden is deze gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0, namelijk maximaal 2x het dagloon. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

De precieze voorwaarden zijn op 30 september 2020 gepubliceerd en kunt u hier downloaden.

Aanvraag NOW 3.0

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. U kunt dan met terugwerkende kracht een aanvraag indienen voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Voor elk tijdvak kunt u besluiten om wel of geen aanvraag in te dienen. Ook als u geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0 kunt u gebruik maken van de NOW 3.0.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver