Over dit artikel

Het UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. In de Werkwijzer Poortwachter kunnen werkgevers, bedrijfsartsen en andere betrokkenen actuele informatie vinden over de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer Poortwachter van 1 juni 2021 heeft het UWV diverse onderdelen aangepast of aangevuld. Zo zijn de teksten over de re-integratieverplichtingen van de payroll werkgever gewijzigd op basis van wijzigingen van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

In de Werkwijzer Poortwachter staat hoe de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen beoordelen. Om de werkgever te ondersteunen in de stappen die hij hierbij moet zetten en om hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheden, werd in juni 2020 het ‘Quick Startdocument’ gepubliceerd. Dit document is een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter, specifiek gericht op de werkgever.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver