Over dit artikel

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie ‘Memo verloonde uren’ gepubliceerd. In deze versie zijn een aantal punten aangevuld en verduidelijkt. Zo hebben het CBS, het UWV en de Belastingdienst diverse standpunten geformuleerd om meer duidelijkheid te geven over wat verloonde uren zijn.

Over de volgende onderwerpen is informatie toegevoegd:

  • Tijdelijke werkwijze bij werkgeversbetalingen
  • Begrip ‘gebruikelijke verloonde uren’
  • Uitbetaling van een reguliere WW-uitkering via de werkgever
  • Aanvullend geboorteverlof (WIEG)
  • (Gedeeltelijk) onbetaald (zorg)verlof

De volgende onderwerpen zijn verduidelijkt:

  • Uitbetaling van een WW-uitkering via de werkgever in bijzondere situaties
  • Beschikbaarheidsdiensten

Daarnaast is de bijlage over de verloonde uren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid verruimd. In deze bijlage staat nu informatie over de verloonde uren bij uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

De wijzigingen gelden met ingang van 1 januari 2021, maar de werkgever mag ze ook eerder toepassen.

Bekijk hier de volledige Memo verloonde uren

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver