Over dit artikel

Op 10 februari 2023 heeft de Rijksoverheid een nieuwe versie gepubliceerd van het ‘Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)’. In deze versie zijn de vragen en antwoorden met betrekking tot deze wet opgenomen, de bedragen en jaartallen met betrekking tot het LIV geactualiseerd en drie vragen toegevoegd over recente wijzigingen in het LIV (2.18 tot en met 2.20).

Wijzigingen 2024

Per 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium van het LIV verlaagd. Tot en met 2023 is een van de voorwaarden van het LIV dat het gemiddeld uurloon over een kalenderjaar moet liggen tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML). Deze bovengrens wordt per 1 januari 2024 verlaagd naar 116% WML.

Als de invoering van het minimumuurloon ook per 1 januari 2024 in werking treedt, wordt de bovengrens verder verlaagd naar 104% van het WML. De absolute bedragen van de uurloongrenzen per 1 januari 2024 zijn nog niet bekend, omdat deze afhankelijk zijn van het WML per die datum. Daarom worden de absolute bedragen van de uurloongrenzen via een ministeriële regeling gewijzigd in het najaar van 2023.

De verlaging van de bovengrens van het uurlooncriterium van het LIV heeft te maken met de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023. Als gevolg van deze bijzondere verhoging voldoen er in 2023 meer werknemers aan de voorwaarden van het LIV en wordt er dus meer LIV uitbetaald. Dit is een onbedoeld effect van deze verhoging.

Daarom is in de Miljoenennota 2023 afgesproken om per 1 januari 2024 dit effect weer ongedaan te maken. Daarom wordt de bovengrens van het uurloon zodanig verlaagd dat weer ongeveer evenveel werknemers aan de voorwaarden van het LIV voldoen als vóór de bijzondere WML-verhoging.

Bekijk hier de nieuwste versie van het kennisdocument Wtl.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver senior payroll consultant
073 6409712
m.straver@aag.nl