Over dit artikel

Minister Koolmees van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel gepubliceerd waarin een aantal maatregelen zijn opgenomen ter verbetering van de loondoorbetaling bij ziekte en WIA. Doel hiervan is om het vooral voor de werkgevers in de toekomst duidelijker en vooral goedkoper te maken.

Een belangrijk punt in dit wetsvoorstel is dat de mensen die nu een uitkering ontvangen door de wet WIA gestimuleerd moeten worden om weer zoveel mogelijk deel te gaan nemen aan het arbeidsproces. Een van de punten hierin is dat het zogenaamde “verdienvermogen” van een arbeidsongeschikte in de eerste vijf jaar na de werkhervatting buiten een herbeoordeling blijft.

Realisatie van deze voorstellen vragen om een wetswijziging op een aantal punten. Twee belangrijke punten hierin zijn:

  1. Geen verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA uitkeringsgerechtigde vanwege inkomsten in de 1e vijf jaar.
  2. Werkgevers krijgen een tegemoetkoming in de loondoorbetalingskosten. Hiervoor maakt het kabinet € 450 miljoen vrij. Deze tegemoetkoming komt tot uitdrukking in een premiekorting in 2021. Deze premiekorting zal in de toekomst vervangen worden door een gedifferentieerde Aof-premie.

De beoogde ingangsdatum van de wetswijziging is op 1 juli 2020. Via een internetconsultatie is het tot en met 16 juli 2019 mogelijk om te reageren op dit wetsvoorstel. Ook kunt u hier het gehele wetsvoorstel teruglezen.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Peter van der Put