Over dit artikel

Binnen ziekenhuizen en zorgorganisaties komt het regelmatig voor dat er sprake is van meerdere dienstverbanden. Binnen AFAS Profit is de standaard dat er maximaal één lopend dienstverband per werkgever is. Gelukkig is het ook mogelijk om van deze standaard af te wijken en kan, onder voorwaarden, ook het gebruik van meerdere gelijktijdige dienstverbanden worden toegepast.

Hiervoor moet eerst de functionaliteit ‘Meerdere dienstverbanden’ worden geactiveerd. Deze functionaliteit is bedoeld voor medewerkers die twee (juridische) contracten hebben bij dezelfde werkgever met verschillende salarissen (dus uurlonen).

Van gelijktijdige dienstverbanden is sprake wanneer er een overlap bestaat in de geldigheidsduur (begin- en einddatum) van beide dienstverbanden.

De voorwaarden voor het gebruik van meerdere dienstverbanden.

  • Alle dienstverbanden bij dezelfde werkgever
  • Dezelfde cao/arbeidsvoorwaarde (bijvoorbeeld cao ziekenhuizen)
  • Dezelfde periodetabel

Wat is een arbeidsverhouding?

De arbeidsverhouding is een verzameling van dienstverbanden van een medewerker bij dezelfde werkgever. De arbeidsverhouding bevat een aantal overkoepelende gegevens en een medewerker kan maximaal één arbeidsverhouding tegelijk hebben. De arbeidsverhouding begint op de begindatum van het eerste onderliggende contract en eindigt op de einddatum van het laatste onderliggende contract.

Wat is een dienstverband?

Je legt per medewerker/arbeidsverhouding alle gelijktijdige en/of aansluitende dienstverbanden vast. Een medewerker kan meerdere dienstverbanden hebben, elk met eigen contract-, rooster-, functie- en salarisregels. De loonberekening wordt per dienstverband uitgevoerd (maar Profit berekent sommige zaken per arbeidsverhouding). Elk dienstverband heeft per medewerker een uniek volgnummer. Hiermee kun je gerelateerde gegevens (contract-, rooster-, functie- en salarisregels en verlof- en ziekteregels) snel herleiden tot het juiste dienstverband.

Tussen gelijktijdige en/of aansluitende dienstverbanden mag dus geen gat zitten, ook geen weekend. Er moet dus altijd overlapping of aansluiting zijn. Is dat niet het geval dan is er sprake van een in- of uitdiensttreding.

Contract

Een dienstverband kan een reeks contracten bevatten. De meeste gegevens in Profit leg je per contract vast.

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe de begrippen zich onderling verhouden.

Medewerker Jan heeft bij zijn werkgever één arbeidsverhouding en twee gelijktijdige (elkaar overlappende) dienstverbanden:

  • Administratief medewerker. Dit dienstverband bevat twee aaneensluitende contracten. Het eerste contract was een jaarcontract (bepaalde tijd) en op 01-09-2005 heeft hij een contract voor onbepaalde tijd gekregen. Juridisch gezien is dit geen nieuw dienstverband, maar de voortzetting van het reeds bestaande dienstverband. Het salaris is met € 200,- verhoogd.
  • Verpleger. Dit is een nieuw dienstverband met een ander salaris.

De overlap van de dienstverbanden blijkt ook uit de onderstaande tijdlijn. In periode 1 t/m 3 van 2007 (bij maandverloning) zal Profit twee loonberekeningen uitvoeren. Sommige gegevens worden echter per arbeidsverhouding berekend, gezien de wettelijke premies en maxima.

Afwijkingen per dienstverband in de instantiegegevens

Als een medewerker zowel stagiair als oproepkracht is, dan wil je de inrichting van de instantie Belastingdienst apart vastleggen voor deze soorten medewerkers. Je voegt twee dienstverbanden bij de medewerker toe en wijkt voor één dienstverband af op de instantie Belastingdienst. Hierdoor verloon je de medewerker zowel als stagiair als oproepkracht. In de Knowledgebase tref je meer informatie aan, klik hier.

Fiscale consequenties uitgelegd

Gelijktijdige dienstverbanden leiden tot meerdere fiscale inkomstenverhoudingen en dienstbetrekkingen in termen van sociale zekerheid (met name WW en ZW) in relatie tot de dagloonbepaling.

Bij medewerkers met meerdere dienstverbanden wordt de loonheffing als volgt bepaald:

  • Per dienstverband wordt de loonbelastingtabel geraadpleegd om de loonheffing te bepalen.
  • Eén van de dienstverbanden is het hoofddienstverband. Profit past bij het hoofddienstverband de loonheffingskorting toe, bij de nevendienstverbanden niet. Als je de loonheffingskorting over een ander dienstverband wilt berekenen, moet je dit dienstverband toewijzen als hoofddienstverband.

Definitieve verrekening vindt plaats via de aangifte IB die door de medewerker zelf wordt verricht. Profit berekent de bijtelling auto van de zaak altijd op basis van het hoofddienstverband.

Wijziging verzekeringsplicht

De verzekeringsplicht van de instantie behorend bij de arbeidsverhouding van het laatste dienstverband wordt gebruikt. Dit kan van belang zijn als een medewerker bijvoorbeeld in normale dienst treedt na werkzaam geweest te zijn als stagiair.

Bron: AFAS Knowledgebase

Deel dit artikel

Meer weten over dit artikel ? Neem contact met mij op!

Judith Pennings
Judith Pennings senior payroll consultant
06 13228772
j.pennings@aag.nl