Over dit artikel

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd met 1,23%. Bekijk hier een overzicht van de nieuwe minimumlonen en daglonen.

Door de tweede stapsgewijze verhoging van het minimumloon krijgen werknemers vanaf 21 jaar vanaf 1 juli 2019 recht op het volledige minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd.

Per 1 juli 2019 bedraagt het minimumloon:

Leeftijd % van het minimumloon Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100,0% € 1.635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar 80,0% € 1.308,50 € 301,95 € 60,39
19 jaar 60,0% € 981,35 € 226,45 € 45,29
18 jaar 50,0% € 817,80 € 188,75 € 37,75
17 jaar 39,5% € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar 34,5% € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar 30,0% € 490,70 € 113,25 € 22,65

Er bestaat geen uniform wettelijk minimumuurloon. Dat komt omdat het uurloon per sector/cao kan verschillen. Het uurloon is afhankelijk van de normale arbeidsduur per week. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband vastgesteld op 36, 38 of 40 uur per week.

Uitzondering BBL

Voor werknemers die werkzaam zijn via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels. Voor de BBL-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon zoals in de staffel hierboven aangegeven. BBL-leerlingen in leeftijd van 18 tot en met 20 jaar kennen onderstaande staffeling:

Leeftijd Staffeling BBL Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,5% € 1.005,90 € 232,15 € 46,43
19 jaar 52,5% € 858,70 € 198,15 € 39,63
18 jaar 45,5% € 744,20 € 171,75 € 34,35

Meer informatie vindt u in de Staatscourant.

FNV wil forse verhoging wettelijk minimumloon

De verhogingen van het wettelijk minimumloon twee keer per jaar zijn op dit moment onvoldoende in de ogen van de Vakbond FNV. Zij pleiten voor een minimumloon van € 14 per uur op 1 januari 2021. Volgens de vakbond is het huidige minimumloon van € 9,30 niet meer passend bij deze tijd. Ondanks dat er momenteel een periode is van hoogconjunctuur in Nederland, profiteren de mensen met een salaris op het minimumloon hier onvoldoende van. De FNV constateert dat er steeds meer mensen in de armoede belanden. Met een flinke verhoging van het minimumloon krijgen deze groep werknemers eindelijk recht op een acceptabel loon. Met deze stijging hoopt de FNV dat de alsmaar groter wordende ongelijkheid in Nederland enigszins wordt genivelleerd.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een op de twintig mensen in Nederland momenteel moet rondkomen van het minimumloon en dat dit aantal toeneemt.

Leer hier meer informatie over dit voorstel.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver