Over dit artikel

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2022 verhoogd met 1,41%.

Er bestaat geen uniform wettelijk minimumuurloon. Dat komt omdat het uurloon per sector/cao kan verschillen. Het uurloon is afhankelijk van de normale arbeidsduur per week. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband vastgesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kent uitzondering:

Voor werknemers die werkzaam zijn via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden alternatieve staffels. Voor de BBL-leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en vanaf 21 jaar geldt het wettelijk minimumloon zoals in de staffel hierboven aangegeven. BBL-leerlingen in leeftijd van 18 tot en met 20 jaar kennen onderstaande staffeling:

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver