In deze bijzondere periode, waarin het uiterste van onder andere de zorgsector wordt gevraagd, kijken we met AAG naar de bedrijfsvoering. We hebben de gevolgen van COVID-19 voor de zorg en specifiek de bedrijfsvoering voor u in kaart gebracht in een mindmap.

Die effecten hebben wij uitgesplitst langs vier thema’s die uiteindelijk kwaliteit, kosten en opbrengsten met zich meebrengen.

Hieronder een aantal belangrijke effecten uit de mindmap:

 1. Sociaal maatschappelijke effecten
  1. Thuis blijven en meer digitaal werken, met als gevolg minder reistijd, meer investeringen in mobile devices, meer cyberrisico’s en minder face-tot-face.
  2. Tijdelijke sluiting van opvang, dagbehandeling, KDC, etc. met als gevolg onzekerheid over bekostiging, niet representatieve begroting en andere manier van sturing (w.o. rolling forecast).
  3. Uitstel strategische keuzes en implementaties met als gevolg implicaties aan de HR-zijde (minder aantrekkelijke werkgever, overschot vakantiedagen), op het facilitaire domein (achterstanden, tekorten en kwaliteitsverlies), op financieel (uitstel jaarrekening, continuïteitsparagraaf accountant) en op het vastgoeddomein (lagere gebouwkwaliteit, slechtere financieringsvoorwaarden).
 2. Meer ziekte
  1. Meer verzuim en uitval personeel en daardoor vraag naar meer tijdelijke inzet.
  2. Meer beschermende middelen en schoonmaak en daarmee hogere schoonmaakkosten en optimalisatie van facilitair – logistiek proces.
  3. Meer aandacht voor cliënten en medewerkers in onzekere tijden.
 3. Economische recessie
  1. Meer werkeloosheid met als gevolg meer aanbod van arbeid en hogere psychische belasting van mensen.
  2. Hogere rente en daardoor hogere kapitaallasten (druk op zorgresultaat) en lagere bedrijfswaarde (mogelijke afwaardering en minder investeringsruimte).
 4. Kracht van samen
  1. In uw eigen organisatie, waardoor medewerkers elkaar meer waarderen en het “wij-zorgen-voor-elkaar” gevoel versterkt wordt.
  2. In de wijk en de regio en daarmee sociale steun in de wijk versterkt (“meer langer thuis”), betere relaties tussen collega-zorgaanbieders waardoor zij elkaar beter weten te vinden (verbeteren doorverwijzing, kennisdeling en kwaliteit).
  3. In Nederland, zodat we beter en slimmer gaan investeren in de zorg, we het belang van voldoende zorg op de juiste plek en afstand meer waarderen.

Waarschijnlijk zijn er nog veel meer effecten die u in de bedrijfsvoering tegenkomt. Wilt u ze met ons delen? Neem contact met me op via onderstaande gegevens.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Johan van Houwelingen