Over dit artikel

Een soepel verlopend bouwproces met een minimum aan meerwerk. Met als resultaat dat het nieuwe of gerenoveerde gebouw snel in exploitatie kan worden genomen. Bouwen in bouwteamverband heeft een aantal voordelen, vergeleken met de traditionele aanbesteding. Deze wijze van bouwen vraagt wel om vertrouwen en transparantie, zegt Henko Blaauwendraad, projectmanager/adviseur bij AAG. Hij geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

“Bij AAG hebben we ervaring met de diverse wijzen van aanbesteding. We kunnen die dan ook prima begeleiden. Bouwen in bouwteamverband is wat mij betreft een aantrekkelijke manier om een project aan te besteden. Wanneer je besluit te gaan bouwen in bouwteamverband, formuleer je een uitvraag aan een of meerdere partijen, meestal aannemers. De opdrachtgever deelt het (voorlopig of definitief) ontwerp en het programma van eisen met hen, evenals de concept-bouwteamovereenkomst en de concept-aannemingsovereenkomst. Ook het beschikbare budget wordt gedeeld. Op basis van al die informatie wordt een aannemer gecontracteerd met een bouwteamovereenkomst. Samen met de opdrachtgever werkt de aannemer het voorlopige ontwerp dan verder uit tot een uitvoeringsgereed ontwerp. Dan kan de aannemingsovereenkomst worden getekend.”

Transparantie

Dat vraagt om een grote mate van transparantie. Immers: de opdrachtgever deelt alle informatie, en de aannemer moet aangeven of hij daarmee uit de voeten kan. In de meeste gevallen zal de aannemer een presentatie geven, maar de reactie kan ook schriftelijk worden gegeven.

Centrale vraag is dan: kan de aannemer dit ontwerp bouwen binnen het gestelde budget (waarbij het programma van eisen natuurlijk ook een grote rol speelt)?

Henko: “In de meeste gevallen zal de aannemer, die samen met de opdrachtgever het ontwerp heeft uitgewerkt, ook degene zijn die het project gaat uitvoeren. Dat hoeft echter niet zo te zijn: beide partijen kunnen tot de conclusie komen dat deze aannemer toch niet past bij het ontwerp (of dat er sprake is van extra kosten waardoor het budget overschreden wordt).”

Controle over de kosten

Dan zijn we meteen bij een van de meest gestelde vragen: ‘Heb ik als opdrachtgever nog wel controle over de kosten? Of ben ik overgeleverd aan de grillen van de aannemer?’ Een heel begrijpelijke vraag, zegt Henko. “Als de bouwteamovereenkomst goed is opgesteld, hoeft de opdrachtgever zich daarover geen zorgen te maken. Hij kiest natuurlijk allereerst voor een aannemer in wie hij vertrouwen heeft. Dan gaan beide partijen een bouwteamovereenkomst aan. Daarin zijn diverse bepalingen opgenomen over mogelijke overschrijding van het budget. Als het om een substantiële overschrijding gaat, kan de opdrachtgever de samenwerking beëindigen en op een andere wijze verder gaan met de voorbereiding voor de uitvoering. Bijvoorbeeld door een nieuwe aanbesteding, maar ook door eventueel te kiezen voor een andere aannemer. Dat heeft nog een extra voordeel: het is voor de aannemer ook van belang om binnen het budget te blijven en dus te sturen op de kosten. Dat zorgt voor extra betrokkenheid.”

Prijsconsequenties

De prijs staat dus vast? Dat hoeft niet, zegt Henko. “Tot het moment waarop de bouwkosten definitief zijn vastgesteld, kunnen onderdelen van het project wijzigen. Die kunnen ook consequenties hebben voor de prijs, maar wijzigingen worden altijd in overleg en met duidelijke onderbouwingen vastgesteld. Ze kunnen technisch noodzakelijk zijn, maar het kan ook gaan om aanvullende wensen van de opdrachtgever.”

Hij geeft een voorbeeld van een geslaagd nieuwbouwproject dat in bouwteamverband is uitgevoerd. “Het ontwerp voor De Rijnhoven in Harmelen is in één jaar tijd uitgewerkt van schetsontwerp tot uitvoeringsgereed ontwerp. Op 9 december 2020 is de eerste paal de geslagen en de bouw verloopt zeer soepel in een goede en prettige samenwerking. Er is nauwelijks sprake van meerwerk; wél van aanvullende wensen die geen deel uitmaken van de overeenkomst. De post ‘Onvoorzien’ blijft leeg!”

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!