Over dit artikel

Afwegingen voor het voedingsconcept van juist úw woongroep

De maaltijden zijn voor veel cliënten van zorgorganisaties het hoogtepunt van de dag. Voor de zorgmedewerkers betekenen ze vaak veel extra werk. In een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt stellen veel instellingen zichzelf de vraag: kan dat anders, beter en efficiënter? En dan zó dat we de zorg maximaal ontlasten? Stijn Creemers, adviseur bij AAG, ontwikkelt een matrix waarmee ze het antwoord op hun vragen krijgen. Dat doet hij in samenwerking met drie zorgorganisaties. Het doel: snel inzicht in het juiste voedingsconcept voor de woongroep.

Stijn: “Zorgorganisaties hebben te maken met tal van maatschappelijke veranderingen. Veel ontwikkelingen spelen al een poosje, zoals de al genoemde krapte op de arbeidsmarkt, met name als het gaat om zorgpersoneel. De richtlijnen van de overheid spelen natuurlijk ook een belangrijke rol. Daarin is omschreven waarop cliënten van instellingen ‘recht hebben’. Tegelijkertijd zagen we recent het rapport over ondervoeding in instellingen: cliënten moeten vooral wel goed en gezond eten.”

Scenario’s

“In mijn onderzoek houd ik me bezig met de maaltijdverstrekking op de woongroep. De cliënten zijn bijvoorbeeld mensen in de psycho-geriatrische zorg, soms ook gecombineerd met somatische problemen. Daarnaast zijn er ook cliënten in de GHZ en GGZ. Mijn opdrachtgevers geven de maaltijdvoorziening op heel verschillende manieren vorm. Dat varieert van een zorgmedewerker die het complete ‘huishouden’ van de woongroep voor zijn/haar rekening neemt tot de externe leverancier die de maaltijden kant en klaar aanlevert. In een aantal gevallen wordt de maaltijd gekookt door facilitair medewerkers, maar er wordt ook nog wel gekookt in centrale productiekeukens. Het aantal mogelijkheden is groot!

Ik heb tien scenario’s geschetst, waarbij vervolgens een aantal afwegingen worden gemaakt. Dan heb je het natuurlijk over de relatie met de visie op zorg, maar ook over de vraag in hoeverre het concept past bij de cliënten(groep). En natuurlijk speelt de betaalbaarheid ook een rol.”

Matrix

In de matrix die Stijn ontwikkelt, is de relatie tot het primaire proces heel belangrijk. In hoeverre kan de zorg worden ontlast? En wat is daarvoor dan het beste scenario? Is de doelstelling om de schaarse formatie zo doelmatig mogelijk in te zetten? Dan is een scenario waarin de zorgmedewerkers ook de maaltijden verzorgen, niet haalbaar, stelt Stijn.

“De cliëntbeleving speelt ook een belangrijke rol, want het gaat tenslotte om de cliënt. Heeft die behoefte aan rust en regelmaat of wil je juist de nodige reuring creëren op de afdeling? En kun je die wensen combineren met het beschikbare budget voor personeel en de inkoop van voeding? Al die afwegingen komen aan de orde bij het vullen van de matrix. Uiteindelijk ontstaan daaruit een aantal standaardscenario’s die – al naar gelang hun bruikbaarheid – sterren krijgen. De matrix vormt de basis voor een handreiking die zorgorganisaties kunnen gebruiken bij de vormgeving van hun optimale voedingsconcept voor de woongroep.”

Bruikbaarheid

Stijn ontwikkelt de matrix in samenwerking met drie zorgorganisaties, die de matrix testen op zijn bruikbaarheid. Dan gaat het natuurlijk altijd om de vraag welke scenario’s het beste passen bij de betreffende organisatie. Kunnen andere organisatie de matrix dan simpelweg over hun organisatiestructuur leggen, vragen we aan Stijn.

“Ik denk dat ze hiermee een heel mooi startpunt hebben om te komen tot de vaststelling en ontwikkeling van hun eigen voedingsconcept. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om voeding; ook logistieke zaken spelen een rol. En natuurlijk de personele formatie. Hoe ga je om met functiedifferentiatie? En hoe definieer je de competenties? Om nog maar te zwijgen over de andere voedingsconcepten die organisaties hanteren zoals maaltijden voor cliënten thuis, catering en het zorghorecaconcept. Ik denk dat veel zorgorganisaties daarbij ook nog wel wat ondersteuning nodig hebben. Die bieden de adviseurs van AAG natuurlijk graag.”

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!