Over dit artikel

Voor zieke AOW-gerechtigde werknemers geldt een kortere loondoorbetalingsplicht dan 104 weken. Per 1 april zou onder meer zou onder meer de termijn voor het recht op loondoorbetaling van een zieke werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd naar 6 weken gaan. Vanwege uitvoeringsproblemen is dit besluit uitgesteld en blijft de termijn voorlopig 13 weken.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Koolmees van SZW dat de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt uitgesteld. In deze wet is geregeld dat de termijn van onder meer de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers met de AOW-leeftijd naar 6 weken gaat. Daarnaast worden ook de termijnen die verband houden met de loondoorbetaling bij ziekte tijdelijk verlengd. Het gaat hierbij om:

  • de periode van loondoorbetaling bij ziekte;
  • het opzegverbod bij ziekte;
  • de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte;
  • het recht op een ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de 1e dag van arbeidsongeschiktheid.

In de wet is een overgangsrecht opgenomen, dat deze termijnen tijdelijk op 13 weken stelt. Met het ontwerpbesluit zou het overgangsrecht eindigen en zouden de termijnen per 1 april 2021 van 13 naar 6 weken gaan. De reden van het uitstel is dat de impact op de uitvoering van de Ziektewet groter is dan gedacht. Dit schrijft het UWV in een brief aan de minister. Het terugbrengen van het recht op ziekengeld van AOW-gerechtigden van 13 weken naar 6 weken voor werknemers die op dat moment al ziek zijn, wijkt af van het normale proces voor een ZW-uitkering. Dit is voor het UWV niet uit te voeren. De invoering van het besluit vraagt daarnaast ook om functionele aanpassingen in het systeem van de Ziektewet. In verband met de voorbereidingstijd kan het besluit niet vóór 1 januari 2022 ingaan.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver