Over dit artikel

De zorgsector kent veel logistieke bewegingen, die ervoor zorgen dat er dagelijkse goede zorg verleend kan worden. Of het nu gaat om het verwijderen van afval, opruimen van verpleegkundige materialen, distribueren van maaltijden (bereid of onbereid) of het verhuizen van inventaris, alles vraagt om efficiënt ingerichte processen. Dit met het uiteindelijke doel om het primaire proces optimaal te ondersteunen en waarde toe te voegen aan de medewerkers in de zorg. Maar hoe doe je dat dan?

Vaak zijn gebouwen gebouwd vanuit een bepaalde filosofie en met name bij oudere gebouwen is geen rekening gehouden met een optimale logistiek. Men komt er pas bij ingebruikname achter dat er niet nagedacht is over een goede routing voor logistieke bewegingen. Centrale magazijnen en voorraadkasten worden ingericht maar is dit wat de medewerkers echt ondersteunt? Lange (inefficiënte) looproutes voor medewerkers zijn het gevolg en die nemen weer kostbare tijd in beslag. Maar ook de grote hoeveelheden aan goederen en producten die opgeslagen zijn, betekent vaak kosteninefficiëntie.

Huidige logistieke oplossingen

Door de schaarste aan personeel en de toenemende druk op de zorgkosten worden zorgorganisaties gedwongen om na te gaan denken over het optimaliseren van hun logistieke processen. De markt van tegenwoordig kent een aantal oplossingen voor zorgorganisaties die niet in de gelegenheid zijn om hun bestaande huisvesting drastisch aan te passen, zoals nieuwbouw of verbouw van een locatie. Eén van deze logistieke oplossingen komt uit de LEAN filosofie en is genaamd Just In Time (JIT). Het betekent letterlijk dat goederen en producten op het moment geleverd worden wanneer deze nodig zijn. In de praktijk betekent dit dat bestellingen maximaal één dag of soms eerder worden geleverd nadat deze besteld zijn. Dit kan vanuit een interne dienst georganiseerd worden maar in de praktijk zie je vaak dat leveranciers deze logistieke oplossing ook aanbieden. Deze laatste gaat zelfs zo ver dat leveranciers ook extra services aanbieden, zoals het opbergen van de goederen of producten in de kast op een afdeling zodat de goederen of producten meteen binnen handbereik zijn.

Een andere logistieke oplossing zijn de zogenaamde combinatieleveringen. Hier betreft het een manier waarbij meerdere goederen of producten van verschillende leveranciers gebundeld worden geleverd. Eén kernleverancier neemt de opslag en distributie van een aantal andere leveranciers over en levert verschillende goederen of producten tegelijk en samengesteld af bij de klant. Deze vorm zie je steeds vaker als het gaat om linnengoed, incontinentiemateriaal, verpleegkundige artikelen en kantoorartikelen. Maar ook voedingswaren worden de laatste jaren al gecombineerd afgeleverd, zoals verse producten, droge kruidenierswaren en diepvriesproducten. Daar waar leveranciers met name voor de diepvriesproducten vaak tegen koel,- vries capaciteit voor hun transportmiddelen aanliepen, zijn deze nu grotendeels onder controle.

Een laatste logistieke oplossing is er één die zijn oorsprong kent vanuit de ziekenhuissector. Deze heet ‘Topping up’ en kan zowel in eigen beheer als uitbesteed worden georganiseerd. De bedoeling achter deze oplossing is dat de voorraden op een afdeling worden aangevuld tot een vooraf vastgestelde norm. Deze voorraden kunnen zowel door een leverancier worden aangevuld als door een interne logistieke medewerker. Het grote voordeel van deze oplossing is dat er nooit teveel voorraden op een afdeling aanwezig zijn en dat er geen omkijken is naar het bestellen van producten of goederen. Deze oplossing is nagenoeg op alle producten en goederen toepasbaar.

Toekomstige logistieke oplossingen

Omdat de technologie van tegenwoordig niet stil staat en bijna iedere technologische oplossing van vandaag de dag alweer achterhaald is, is het voor wat betreft logistieke oplossingen koffiedik kijken. Echter zullen een aantal technologische oplossingen een impact gaan hebben op logistieke processen, deze zijn:

  • Internet of Things
  • 3D printing
  • BigData
  • Artificial Intelligence
  • robotisering

Internet of Things afgekort IoT wordt gezien als een oplossing die ook in de logistieke processen een behoorlijke impact gaat hebben. IoT betekent dat verschillende apparaten en hulpmiddelen met elkaar in contact staan. Naarmate het Internet of Things geavanceerder wordt, worden technologieën zoals Radio Frequency Identification (RFID) en real-time locatiesystemen (RTLS) toegankelijker. Alle ziekenhuizen kunnen nu, als ze dat willen, de bewegingen van personeel, patiënten en apparatuur volgen, samen met de beschikbaarheid van kamers en voorraden. In de overige zorgsectoren volgt de ontwikkeling van IoT gestaag maar zal de komende jaren ook steeds meer terrein winnen.

3D-printing heeft de potentie om de manier waarop organisaties werken te veranderen. Oorspronkelijk werden 3D-printtechnologieën voornamelijk gebruikt voor prototyping. Naarmate de technologie verbetert, wordt het mogelijk om in sommige gevallen de eindproducten met 3D-printing te produceren. Het maakt ook mogelijk om meer maatwerk (gepersonaliseerde producten) te leveren, wat het uitermate geschikt maakt voor de zorgsector. Daarnaast veroorzaakt het minder afval en laat het toe meer lokaal te produceren. Hiermee kan de fysieke distributie van goederen zoveel mogelijk gaan verdwijnen.

Tot slot zal BigData, Artificial Intelligence (AI) en robotisering steeds sneller en vaker haar intrede doen binnen de zorg. Waar nu vaak nog robots ingezet worden voor vermaak van cliënten en patiënten, zien we in de wereld al talloze robots die ondersteunend kunnen zijn aan logistieke processen. Robots voor het transport van bloed en urine worden al ingezet binnen verschillende ziekenhuizen dus het wachten is op robots die op verzoek van een verzorgende of verpleegkundige wondmaterialen of verpleegkundige materialen komt brengen. Maar ook het transport en distributie van producten en goederen gaat in de toekomst uitgevoerd worden door middel van robots. Die zoals al eerder gemeld is in verbinding staan met andere apparaten (IoT) die ervoor zorgen dat de voorraden op peil blijven. BigData en AI gaan ervoor zorgen dat er nooit meer tekorten gaan ontstaan omdat deze data blijvend geactualiseerd wordt aan de hand van de personeelsbezetting, de cliëntpopulatie en diens behoeften. Zo kan voorspeld worden wat, waar, op welk moment nodig is.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Deel dit artikel