Over dit artikel

Door diverse externe ontwikkelingen staan intramurale zorgorganisaties in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) onder druk.

Enerzijds door financiële ontwikkelingen zoals wijzigingen in de bekostiging, kritische financiers, lagere instroom van cliënten en verkorting van verblijfsduur. Anderzijds zien we ook ontwikkelingen die de beleving van kwaliteit beïnvloeden; zoals veranderende wensen van cliënten en nieuwe zorgconcepten.

In welke mate zijn zorgorganisaties, gezien deze ontwikkelingen, dan toch in staat de noodzakelijke kwaliteit van het zorgvastgoed te verbeteren én financieel gezond te blijven? Hier hebben wij onderzoek naar gedaan. De resultaten van dit onderzoek leest u in deze whitepaper.

Download de whitepaper (PDF, 1.49 Mb)

Deel deze whitepaper