Over dit artikel

Schaarste in de zorg. Een oplopend aantal vacatures. Roosters die met moeite worden ingevuld. En in deze coronatijd zelfs problemen met het openhouden van afdelingen. Veel zorgorganisaties hebben de grootste moeite om de werkdruk beheersbaar te houden en de gevraagde kwaliteit te blijven leveren. In veel gevallen is daar wel een oplossing voor: door de taken op de afdelingen efficiënt te differentiëren. Het komt immers maar al te vaak voor dat zorgmedewerkers ondersteunende taken uitvoeren, waardoor de werkdruk alleen maar groter wordt. Günther Soumokil, adviseur bij AAG, vertelt over het nieuwe concept ‘Zorgondersteuning’.

“Een goede mix van zorg- en ondersteunend personeel zorgt ervoor dat krapte wordt verminderd en de kwaliteit van zorg wordt verhoogd”, zegt hij. “We brengen in beeld hoe een dag er eigenlijk uitziet bij een zorgorganisatie. Dat doen we letterlijk met de stopwatch in de hand via een multi-momentopname: we bekijken gedurende een bepaalde periode op verschillende dagen en momenten welke werkzaamheden door wie worden uitgevoerd. Én hoeveel tijd daarmee gemoeid is. Oftewel: hoeveel tijd wordt opgesoupeerd door het uitvoeren van ondersteunende taken door zorgmedewerkers. Dat is een echte eyeopener voor zorgmanagers.”

Efficiënte differentiatie

‘Differentiatie van werkzaamheden’ is het motto van de adviseur. “Uit de kwaliteitsgelden die in 2019 beschikbaar zijn gesteld, zijn in veel organisaties o.a. huiskamerassistenten en woonzorgassistenten aangesteld. Die doen goed werk, maar je ziet ook dat lang niet altijd duidelijk is wat precies tot hun taken hoort. Mijn overtuiging is dat we de capaciteiten van deze medewerkers veel beter kunnen benutten. Door de tijdbesteding van de medewerkers nauwgezet in beeld te brengen, wordt in één klap duidelijk hoe de werkzaamheden beter georganiseerd kunnen worden. Ik heb bij zorgorganisaties geconstateerd dat maar liefst 20 procent van de tijd die verzorgenden aan het werk waren, werd besteed aan facilitaire taken.

Veel zorgmedemerkers zijn van mening dat het werk dat zij doen, perfect bij hen past. Daar ontlenen zij ook veel werkplezier aan. Alleen: als de werkdruk alleen maar hoger wordt, omdat zorgmedewerkers in hun vrije tijd worden gebeld om te komen werken omdat het rooster niet rondkomt, is het maar de vraag hoe groot het werkplezier dan nog is.”

De ideale personeelsmix

“Aan de hand van onze inventarisatie geven we een advies om de ideale personeelsmix te ontwikkelen. Die mix wordt natuurlijk ook doorgerekend. Dan krijgt de organisatie exact in beeld wat een perfecte personeelsmix oplevert. We hebben het dan niet over de financiële kant van het vraagstuk, alhoewel ook de besparingen aanzienlijk kunnen zijn, bijvoorbeeld doordat minder vaak dure zzp’ers hoeven te worden ingezet. Dat zorgt er ook voor dat de medewerkers en cliënten niet steeds worden geconfronteerd met ‘vreemde’ gezichten.

Maar het gaat in de eerste plaats om het verlichten van de werkdruk en het vergroten van het werkplezier. Dat komt immers ook direct de cliënt ten goede: de medewerkers kunnen meer tijd aan de cliënt besteden. Bovendien zorgt deze werkwijze voor meer flexibiliteit, bijvoorbeeld doordat de roosters eenvoudiger kunnen worden ingevuld omdat er meer zorgformatie beschikbaar is.”

Nut en noodzaak

Het gaat erom dat de organisatie nut en noodzaak inziet van deze andere manier van werken, stelt Günther. “Meten is weten. Op basis van onze inventarisatie wordt heel duidelijk gemaakt hoe je de organisatie anders kunt inrichten. In principe zou een zorgmanager dat ook zelf kunnen doen, maar de praktijk is ook in dit geval behoorlijk weerbarstig. Er is meestal te weinig tijd voor, en het is ook de vraag in hoeverre subjectieve aspecten een rol spelen. De adviseurs van AAG hebben vanzelfsprekend geen enkel belang bij de uitkomst van het onderzoek. Je ziet dan ook dat de organisaties waar we dit concept in de praktijk hebben beproefd, blij zijn met onze adviezen. Daarmee wordt de noodzakelijke balans aangebracht – of hersteld!”

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer over Zorgondersteuning

Klik hier

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!