Over dit artikel

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Door de coronacrisis is de economie sterk aan het veranderen. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd verdwijnen er banen. Het kabinet wil mensen helpen om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit.

In het ontwikkeladvies krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Ook kunnen loopbaanadviseurs mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Aan het einde van het traject krijgt de deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan die iemand kan ondernemen om beter voorbereid te zijn op de toekomst, mocht hij zijn baan verliezen voor de coronacrisis. Iedereen tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van deze mogelijkheid.

Na het afronden van het ontwikkeladviestraject vraagt de loopbaanadviseur de subsidie aan bij SZW. Dit kan vanaf 1 oktober 2020 (9.00 uur) tot 1 maart 2021 (17.00 uur). De loopbaanadviseur kan wel al vanaf 1 augustus starten met het geven van ontwikkeladviezen. De subsidie bedraagt € 700 per afgerond ontwikkeladviestraject. Het kabinet heeft binnen de regeling “NL leert door” € 14 miljoen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke subsidieregeling.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver