Over dit artikel

Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen en uitdagingen in hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, gezondheid, school, werk of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen.

De directeur-bestuurder van Juvans vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van Juvans

In het kader van een voorgenomen fusie met een andere organisatie zocht Juvans tijdelijk ondersteuning van een manager bedrijfsvoering voor going concern activiteiten en voorbereidende werkzaamheden in het kader van de fusie.

Oplossing van AAG

AAG heeft kwalitatief een goede kandidaat geselecteerd ter ondersteuning van Juvans. Naast de invulling van de detacheringsvraag zelf, heeft AAG hierin ook gekeken naar het cultuuraspect van de organisatie.

Waarom AAG

AAG was al bekend vanuit de salarisverwerking voor onze organisatie en ook in het verleden werd de financiële administratie tijdelijk ondersteund door AAG.

Meerwaarde van AAG

De meerwaarde van AAG is dat zij multidisciplinair zijn georganiseerd en goede kennis hebben van de sector. Zeker in het kader van een fusietraject is het prettig een inhoudelijke gesprekspartner te hebben voor de Raad van Bestuur en management. Bij grotere, zwaardere vragen vindt terugkoppeling plaats naar de eigen organisatie en kan er alsnog op korte termijn een passend antwoord worden gegeven.

Dankzij de kennis van de zorgsector en de 'achterban' van de specialisten worden ook zwaardere vraagstukken snel beantwoord.

Directeur-bestuurder Juvans

Deel deze referentie

Meer weten over onze detacheringsmogelijkheden? Neem contact met mij op!

Folkert-Jan Slagter