Over dit artikel

Het innen van de ziektekostenpremie bij zorgmedewerkers is een werkgeversaangelegenheid. Tot nu toe! IZZ maakt het mogelijk om over te stappen op de Individuele Premie Incasso, de IPI.

Hierdoor hoeft de ziektekostenpremie niet meer via de salarisstrook van de medewerkers geïnd te worden maar gaat de betaling van de ziektekostenpremie rechtstreeks, zonder tussenkomst van de werkgever, naar IZZ. Hierdoor wordt de administratieve last bij de werkgever beperkt.

Om de IPI in gang te zetten zijn er vijf processtappen:

 

Stap 1: Aanmelden werkgever

De aanmelding door de werkgever dient tenminste drie maanden voor de gewenste omzettingsdatum bij CZ/VGZ gedaan te zijn. Indien u hiervan vanaf 1 januari 2022 gebruik wenst te maken dient u de aanmelding dus vóór 1 oktober gedaan te hebben. Overigens geeft IZZ geen garantie dat de omzetting ook daadwerkelijk binnen drie maanden kan plaatsvinden, dat is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

 

Stap 2 en 3: Afstemming

De werkgever en de zorgverzekeringen CZ en VGZ stemmen in onderling overleg de omzettingsdatum af.

 

Stap 4: Informeren medewerkers

Zodra de omzettingsdatum bekend is kunnen de medewerkers geïnformeerd worden over de volgende thema’s:

  • De werkgeversbijdrage vanuit de cao (garantieregeling) blijft van kracht
  • De werknemer gaat zelf de premie betalen, samen met de premie voor eventuele medeverzekerden. Deze wordt rechtstreeks geïnd door de zorgverzekeraar via een automatische incasso of een acceptgiro.
  • CZ en VGZ zorgen voor afstemming met de verzekeringsnemer door middel van een brief of email waarin aangegeven wordt dat de betaalwijze wordt omgezet.
  • Let op! Bij de omzetting naar IPI is er eenmalig sprake van een premie inning die vlak achter elkaar plaatsvindt! Eén keer via het salaris aan het einde van de lopende maand, dus achteraf en éénmaal de individuele premie incasso bij vooruitbetaling voor de komende maand.
  • Het is raadzaam alert te zijn op het voorkomen van betalingsproblemen, zoals bij werknemers met loonbeslagen e.d. CZ en VGZ bieden de mogelijkheid van een betalingsregeling met de verzekeringsnemer.

 

Stap 5: Periodieke controle

De periodieke rechtmatigheidscontrole door CZ en VGZ, de controle of de verzekeringsnemer daadwerkelijk in dienst is bij de werkgever, blijft van kracht. De werkgever is verplicht hier aan mee te werken vanuit het Reglement Collectieve Ziektekostenregeling IZZ.

 

Klik hier voor meer informatie over het stappenplan en Q&A.

Klik hier voor de berichtgeving vanuit IZZ.

 

Bron: VGN.nl

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Judith Pennings