Over dit artikel

  • 22 februari 2021
  • Nieuws

Goed nieuws! Ons ISAE3402 type II-rapport over 2020 is beschikbaar. Er zijn geen ‘niet-materiële’ afwijkingen geconstateerd door onze auditor. Dit betekent dus dat onze beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging nog steeds effectief zijn!

Kwaliteitsonderzoek

Sinds 2018 hanteren we binnen AAG een ISAE normenkader. De doelstelling van de ISAE3402 type II-rapportage is om aan klanten van AAG en de interne organisatie te tonen dat de kwaliteit van de dienstverlening van de AAG outsourcingsdiensten in voldoende mate is gewaarborgd. De kwaliteit van de dienstverlening wordt in de rapportage aangetoond door de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen te beoordelen. Zo beheerst AAG haar risico’s.

Scope van het onderzoek

Het onderzoek heeft betrekking op de dienstverlening van AAG met betrekking tot de applicaties Raet Beaufort, Exact Financials, AAG Analytics en de algemene IT maatregelen die AAG heeft genomen.

Certificeringsorganisatie

AAG heeft het ISAE onderzoek laten uitvoeren door BKBO bv.

Rapport opvragen

Mocht u de ISAE rapportage over 2020 nog nodig hebben voor uw accountantscontrole, dan kunt u deze opvragen via fg@aag.nl.

Wanneer is de rapportage over 2021 beschikbaar?

De volgende rapportage zal de rapportage over het gehele jaar 2021 zijn. Om een volledige rapportage te maken, moet het jaar 2021 afgelopen zijn. Het is de verwachting dat de volgende rapportage in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar zal komen. Zodra de rapportage beschikbaar is, vermelden wij dit in onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Bas Jorritsma