Over dit artikel

  • 28 september 2020
  • Nieuws

AAG beschikt sinds dit jaar over een ISAE verklaring.

ISAE 3402 type II

De doelstelling van de ISAE 3402 type II-rapportage is om aan klanten van AAG te tonen dat de kwaliteit van de dienstverlening van AAG inzake hostingactiviteiten in voldoende mate is gewaarborgd. Deze kwaliteit wordt in de rapportage aangetoond door de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen te beoordelen.

Hierbij hebben vooral aspecten als data protection, fraud prevention en bescherming van persoonsgegevens grote aandacht. AAG-klanten hebben niet altijd een totaal inzicht in de security maatregelen van een service organisatie als AAG en middels deze verklaring biedt AAG haar klanten meer zekerheid bij bijvoorbeeld uitbesteding van diensten. 

Voor de interne beheersing heeft AAG een framework opgezet en geïmplementeerd om de kwaliteit van het managementsysteem te waarborgen en de processen te verankeren. Met dit systeem beheerst AAG de risico’s voor haar klanten.

Rapportage opvragen

De volgende rapportage zal de rapportage over het jaar 2020 zijn. Om een volledige rapportage te maken over het jaar 2020, komt de volgende rapportage in februari 2021 beschikbaar.

Mocht u de ISAE rapportage over 2019 nog nodig hebben voor uw accountantscontrole, dan kunt u deze opvragen via fg@aag.nl.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Bas Jorritsma