Over dit artikel

Iedere organisatie heeft er wel één: een functioneel beheerder. Maar wat doet die nu? En wat gebeurt er als die wegvalt?

Een functioneel beheerder is veelal verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van één of meer systemen. Hij zorgt voor de continuïteit maar heeft daarnaast ook vooral een ondersteunende rol ten aanzien van de gebruikers, waardoor hij een verbindende factor is tussen de eindgebruiker en ICT. Het verschil met een applicatiebeheerder is, dat een applicatiebeheerders zich beperkt tot de beschikbaarheid van de gegevens ongeacht de inhoud hiervan. De functioneel beheerder daarentegen draagt zorg voor het verstrekken van de juiste informatie. Ondanks de verschillen worden beide rollen vaak samengevat in één functionaris.

Automatisering en optimalisatie

Kijkend naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, maar ook richting toekomst kunnen we concluderen dat steeds meer processen en administratieve handelingen verder worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Ook binnen zorg- en welzijnsorganisaties is de automatiseringsslag in volle gang. Op het gebied van HR en payroll is de voortdurende digitalisering en optimalisatie niet meer weg te denken. Elke organisatie is in meer of mindere mate bezig met het thema’s als e-HRM, procesoptimalisaties en ook data-analyses. “Hoe komt het?” “Wat hadden we kunnen doen?” Maar ook: “wat gaan we nu doen?” Uw data is cruciaal voor een goede bedrijfsvoering om juiste beslissingen te kunnen nemen. Dit kan echter alleen als deze informatie juist en tijdig is geregistreerd vanuit de diverse processen. Goed functioneel beheer is dan ook essentieel voor uw bedrijfsvoering.

Kijkend vanuit dit perspectief naar zorgorganisaties in Nederland, lijkt het alsof directies en bestuurders anders van mening zijn. Door onvoldoende aandacht voor functioneel beheer sluiten processen vaak onvoldoende op elkaar aan en is er (nagenoeg) geen borging van kennis binnen organisaties. Dit terwijl de bedrijfsvoering steeds meer afhankelijk is van goed functionerende software. Ga eens bij uzelf na: welke bedrijfsrisico’s loopt u als het functioneel beheer niet goed is geborgd?

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Gert-Jan Berghorst