Over dit artikel

Ik ben ooit bij AAG begonnen, nadat ik bij een middelgrote zorgorganisatie in Noord-Holland een verhuurafdeling had opgezet. Mijn toenmalige werkgever kreeg te maken met het Scheiden van Wonen en Zorg. Of ik, omdat ik al veel met huurcontracten deed, ervoor kon zorgen dat wij aan cliënten konden gaan verhuren.

Cliënt betaalt zelf voor het wonen via huur of koop

Dit speelde rond 2014, omdat de overheid sinds 2013 het scheiden van wonen en zorg heeft ingevoerd voor de lagere ZZP’s. Het betekende kortweg dat het wonen en de zorg apart gefinancierd werd en beide niet langer vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz – voorheen AWBZ) vergoed werden. De cliënt betaalt zelf voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wlz of eventueel via eigen middelen.

Het Scheiden van Wonen en Zorg is dus al meerdere jaren een feit en de vraag die al enige tijd speelt is hoe ver dit (in de toekomst) wordt doorgevoerd. Op dit moment zijn voor alle zorgsectoren de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 1 en 2 geëxtramuraliseerd. Voor de gehandicaptenzorg is ook ZZP 3 deels extramuraal gemaakt en voor de ouderenzorg ZZP 3 helemaal en ZZP 4 deels.

Handreiking Actiz

Hoewel het verhuren van bedrijf onroerend goed echt iets anders is dan woningverhuur, lukte mij het om een verhuurorganisatie op te zetten. Na dit succes en mijn overstap naar AAG begeleid ik, met veel plezier, meerdere zorgorganisaties bij dit onderwerp. Samen maken we keuzes en richten we beleid en de verhuurorganisaties in door o.a. betrokken medewerkers op te leiden. Het verhuren vraagt veelal een ‘cultuur’omslag’. Je gaat bijvoorbeeld niet bij een huurder met een loper de woning zomaar in. En dat is even wennen. En dat doe ik dus elk jaar wel een paar keer. Soms is de betreffende organisatie nog in een beginstadium en is nog helemaal geen kennis aanwezig en soms gaat het om een second opinion omdat de omvang van de verhuur groter wordt en ze graag willen dat iemand meekijkt.

En ik merkte vorig jaar nog eens dat het onderwerp actueel was. Toen vroeg Actiz mij om een handreiking verhuren op te stellen, omdat het Kenniscentrum Wonen en Zorg, het initiatief van brancheverenigingen Aedes en Actiz, niet meer bestond en er nog wel veel vragen binnen kwamen over dit onderwerp. In samenwerking hebben we de handreiking incl. klantcasussen opgesteld. Hoewel deze van 2021 is en de wetgeving alweer wat verandert, geeft deze handreiking nog altijd een zeer goed beeld van de veelomvattendheid van het onderwerp.

En anno 2022 speelt het Scheiden van Wonen en Zorg weer belangrijke een rol. In de kabinetsplannen is aangegeven dat voor de ouderenzorg het scheiden van wonen en zorg verder zal worden ingevoerd. De uitvoering hiervan is (nog) onbekend maar onze verwachting is dat ZZP 4 maar ook ZZP 6 zullen worden geëxtramuraliseerd.

Financieringsscheiding moet echt anders

Bovenstaande laat zien dat het Scheiden van Wonen en Zorg dus nog altijd speelt en actueel is. Ik ben alleen van mening dat anno 2022 de benoeming van deze financieringsscheiding anders moet.. Vanuit cliëntperspectief is het namelijk een hele gekke naamgeving. De overheid zet in op ‘Langer Thuis’. Dus niks Scheiden van Wonen en Zorg, het samengaan van wonen met zorg en niet te vergeten welzijn. Want voor vele ouderen zal dit het toekomstbeeld worden komende 10/15 jaar.

Deel deze blog

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!