Over dit artikel

In onze snelle maatschappij zijn (zorg)organisaties continu in verandering als gevolg van economische perspectieven, nieuw beleid vanuit de overheid of veranderingen in de markt. De organisatie, de structuur en het systeem wordt vernieuwd, gewijzigd en/of samengevoegd om mee te bewegen in de verandering. Dit betekent dat we medewerkers het optimale vragen om hier invulling aan te geven.

Het vraagstuk waar de zorg al langer mee worstelt is het groeiende aantal ouderen in Nederland, de krapte op de arbeidsmarkt en de steeds complexer wordende zorgvraag. Hèt momentum voor organisaties om wonen, welzijn en zorg op een andere manier te organiseren en een heldere visie voor de toekomst te ontwikkelen.

Zodra de vertaling wordt gemaakt van visie naar praktijk richten we ons met name op de processen en de systemen rondom deze wenselijke dienstverlening, hier gaat alle aandacht naar toe. Te weinig aandacht is er voor de mens en het team die het straks op de werkvloer gaan uitvoeren. Veelal gaan we aan hun ervaringen en perspectieven voorbij en worden ze niet tot nauwelijks betrokken bij de transitie. Toch verwachten we in deze vorm van dienstverlening dat medewerkers vanuit diverse disciplines elkaar weten te vinden, elkaar gaan aanvullen en taken onderling verdelen. Het begint al met de interpretatie van het begrip integrale dienstverlening op de werkvloer. Als je medewerkers hiernaar vraagt zal je diverse verhalen horen.

In huidige situaties werken teams vaak enige tijd samen in een vaste formatie vanuit een bepaalde discipline. Denk hierbij binnen de ondersteunende diensten aan de huishoudelijke en restauratieve teams, de zorgteams binnen het primaire proces en de welzijnsmedewerkers. Ze werken middels een vast systeem en vanuit hun eigen dienstverlening. Integrale dienstverlening vraagt juist om samenwerking vanuit diverse disciplines om het wonen, welzijn en zorg rondom de cliënt optimaal te organiseren. Deze ambitie vraagt in de uitvoering niet alleen vakinhoudelijke aandacht van de teammanager, maar ook de ontwikkeling van het team. Het is belangrijk dat een organisatie bij een impactvolle koerswijziging het vormen van teams langs de zijlijn laat begeleiden en samenwerking middels coaching stimuleert. Door het inzetten van de juiste instrumenten en trainingsvormen wordt een team met individuen een team waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en onderdeel is van het totale proces rondom de cliënt.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer informatie over integraal samenwerken? Neem contact op met mij!