Over dit artikel

Als werkgever bent u verplicht bent om uw medewerkers tijdig te informeren over het vervallen van vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen komen niet te vervallen als u uw medewerkers niet concreet en transparant informeert.

Vakantiedagen vervallen indien de medewerker ook in de gelegenheid is gesteld deze op te nemen. Daarbij is het van belang dat de medewerker ook op de hoogte is van zijn of haar verlofsaldi. Hierover is de werkgever verplicht informatie te verstrekken en tijdig te informeren indien ze komen te vervallen. Een eenmalig moment, voorafgaand aan de afrekening volstaat niet.

Volgens de Europese rechter komen wettelijke dagen niet te vervallen als de werkgever niet concreet en in alle transparantie ervoor heeft gezorgd dat de medewerker de mogelijkheid heeft gehad zijn vakantiedagen op te nemen. De werkgever heeft een inspanningsplicht naar haar medewerkers. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat er tijdig en voldoende informatie is verstrekt aan de werknemer met betrekking tot de verlofsaldo en het vervallen van de wettelijke verlofuren.

Vanwege de bewijslast, die berust is bij de werkgever, is het verstandig om medewerkers minimaal op individueel niveau te informeren, waarbij de voorkeur is om de medewerker (digitaal) te laten ondertekenen voor ontvangst van de informatie. Een verwijzing naar een HR-systeem waarin het verlofsaldo te raadplegen is, lijkt niet te volstaan.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Marloes van Caulil