De regelgeving omtrent energie besparen voor bedrijven en organisaties is veranderd. Voor organisaties met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) wordt er per 1 juli a.s. een informatieplicht ingevoerd. Deze informatieplicht geldt ook voor zorgorganisaties.

De informatieplicht heeft als doel de energiebesparing te versnellen en hiermee duurzaamheid te bevorderen. U moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen en welke gepland staan. Uitgangspunt hiervoor is de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Deze lijst bevat maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Bijvoorbeeld energiezuinige LED-verlichting, leidingen en appendages isoleren of een energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Het indienen van de informatieplicht kan via het eLoket van RVO.nl, via een standaard format. Op www.rvo.nl/informatieplicht kunt meer informatie vinden en controleren of uw organisatie aan de informatieplicht moet voldoen.

Wanneer uw organisatie ook EED-auditplicht heeft, dient u nog steeds te voldoen aan de informatieplicht. De deadline van de informatieplicht voor deze grotere inrichtingen is 5 december 2019. In sommige gevallen zijn er uitzonderingen voor zorgorganisaties die ook aangesloten zijn bij de Green Deal. Hoe hiermee wordt omgegaan, is per bevoegd gezag afhankelijk.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!