Over dit artikel

Het UWV heeft, in samenwerking met SZW en de Belastingdienst, twee handige infographics en een kennisdocument gemaakt over de Wet tegemoetkoming loondomein.

De eerste infographic gaat over de Wet tegemoetkoming loondomein in het algemeen. Hierin vindt u:

  • De voorwaarden per tegemoetkoming
  • Het proces van toekenning van de tegemoetkomingen
  • De overgangsregeling voor het loonkostenvoordeel
  • Informatie over de doelgroepverklaring

De andere infographic gaat specifiek over stage en het LKV.

Daarnaast heeft het ministerie van SZW versie 4.0 van het kennisdocument Wtl gepubliceerd. Hierin vindt u een belangrijke aanpassing: een werknemer dient voortaan in de maand voorafgaand aan het dienstverband een uitkering uit de opsomming te hebben (zie blz. 12). Dit is ook voor herplaatsing het geval (zie blz. 14). Voorheen gold een kalendermaand.

Verder is nu ook opgenomen dat voor stagiaires met een beperking ook LKV mogelijk is (zie blz. 21 onder 5.15).

Voor verdere informatie over de Wet tegemoetkoming loondomein verwijzen we u naar onze brochure. In deze brochure zijn de tegemoetkomingen verder toegelicht en voorzien van diverse rekenvoorbeelden.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl