Over dit artikel

Partners krijgen recht op minimaal tien dagen kraamverlof als hun partner is bevallen. Werkgevers zullen over die periode minstens het loon moeten betalen dat wordt uitgekeerd bij ziekte.

Onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement hebben daarover een akkoord bereikt. Het parlement had ingezet op doorbetaling van 80 procent van het loon. De lidstaten wilden dat elk land zelf de hoogte van de uitkering zou bepalen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) stemde afgelopen zomer tegen de tien dagen verlof. In Nederland is dit jaar het volledig betaald partnerverlof verhoogd van twee naar vijf dagen.

De nieuwe regeling gaat ook gelden voor partners van gelijk geslacht in landen waar dat nationaal is geregeld. Europees is verder afgesproken dat van het bestaande recht op vier maanden ouderschapsverlof de ouders de helft niet mogen overdragen. Nu is één maand niet overdraagbaar. Die aanpassing moet leiden tot een betere verdeling van de zorgtaken en geeft ouders volgens Thyssen “echt een keuze om te kiezen hoe ze de zorg willen invullen”. De hoogte van de uitkering over de twee maanden wordt bepaald door de lidstaten.

Daarnaast krijgen werknemers recht op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar en het recht hun werkgever te vragen om flexibele werktijden.

Als de wet formeel is goedgekeurd, hebben de lidstaten drie jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Marloes van Caulil
Marloes van Caulil consultant personeelsadministratie
m.vancaulil@aag.nl