Over dit artikel

Vanaf 2020 vindt een verandering plaats in de financiering van hulpmiddelen. In dit artikel nemen we u mee in de verandering en geven u tips over hoe uw zorgorganisatie zich kan voorbereiden op deze verandering.

Op wie heeft de verandering betrekking?

Op cliënten met een Wlz-indicatie die verblijven in een Wlz-organisatie op basis van een ZZP met of zonder behandeling. Er is dus geen verandering voor cliënten die zorg ontvangen op basis van een VPT (met of zonder behandeling) of een MPT.

Op welke hulpmiddelen heeft de verandering betrekking?

Mobiliteitshulpmiddelen, zoals:

 • scootmobiel
 • rolstoelen
 • aangepaste fietsen
 • aangepaste wandelwagens/buggy’s
 • aangepaste autostoeltjes voor kinderen

Hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik (roerende voorzieningen), zoals:

 • tilliften (niet de tilmatten)
 • hoog-laagbedden
 • douchestoelen
 • postoelen

Voorgaande hulpmiddelen worden tot 2020 bekostigd vanuit de Zvw en/of de Wmo voor cliënten met een ZZP met of zonder behandeling. Per 2020 vindt financiering plaats vanuit de Wlz.

Wat betekent dit voor het aanvragen, toekennen, de levering en de financiering van hulpmiddelen?

Onderstaande tabel geeft weer waar de verantwoordelijkheid vanaf 2020 is belegd.

Mobiliteitshulpmiddel Roerende voorziening
Aanvraag Door paramedicus bij het zorgkantoor Zorgorganisatie organiseert zelf het proces van aanvragen, toekennen en leveren
Toekenning Door het zorgkantoor
Levering Zorgkantoor bepaalt leverancier
Financiering van hulpmiddel Leverancier dient factuur in bij het zorgkantoor Leverancier dient factuur in bij de zorgorganisatie
Einde gebruik Hulpmiddel gaat terug naar leverancier Conform afspraken tussen zorgaanbieder en leverancier

Wat moet u als zorgaanbieder doen ter voorbereiding?

Stap 1: Een inventarisatie van hulpmiddelen

Inventariseer de hulpmiddelen in de locaties die per 2020 over gaan naar de Wlz:

 • Roerende voorzieningen die nu gefinancierd worden vanuit de Wmo of de Zvw en gebruikt worden voor cliënten zonder behandeling
 • Mobiliteitshulpmiddelen die nu gefinancierd worden vanuit de Wmo en gebruikt worden door cliënten met en zonder behandeling

Stap 2: Besluit overname en/of inkoop en onderhoud van roerende voorzieningen

Roerende voorzieningen worden gefinancierd vanaf 2020 door de NIC (normatieve investeringscomponent) en de zorgaanbieder moet de aanschaf en het onderhoud organiseren. Over de aanschaf, huur en het onderhoud kan de zorgaanbieder afspraken maken met een leverancier.

Stap 3 (optioneel): Het aanvraagproces voor mobiliteitshulpmiddelen inrichten

Mogelijk heeft uw organisatie geen professional (ergotherapeut of fysiotherapeut) in dienst, die het proces van aanvragen van mobiliteitshulpmiddelen reeds langer uitvoert. U dient dan het aanvragen van mobiliteitshulpmiddelen bij het zorgkantoor door uw organisatie in te richten. Het tarief voor een ZZP zonder behandeling wordt aangepast om dit mogelijk te maken.

Omdat zorgkantoren afspraken maken met gemeentes over de mobiliteitshulpmiddelen, hoeven zorgaanbieders in de voorbereiding geen acties te verrichten. Verder blijven gemeenten verantwoordelijk voor hulpmiddelen van cliënten die wonen in een Wlz-organisatie, zolang ze niet vervangen worden.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Voor veel voorkomende vragen is een FAQ opgesteld. U vindt deze op https://www.informatielangdurigezorg.nl/hulpmiddelenzorg-wlz. Verder kunt u vragen stellen bij uw gemeente of het zorgkantoor

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!