Over dit artikel

De Wet banenafspraak, op grond waarvan alle werkgevers tezamen eind 2025 voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking een baan moeten hebben gerealiseerd, is tot dusver succesvol geweest. Ook in 2018 is de tussentijdse doelstelling om minimaal 43.500 extra banen te realiseren weer ruimschoots gehaald.

Omdat de uitvoering van de wet door veel werkgevers als ingewikkeld wordt ervaren en daarmee de doelstelling in gevaar zou kunnen komen, is staatssecretaris van Tamara van Ark voornemens om de wet op onderdelen aan te passen.

In een brief stelt staatssecretaris Van Ark dat werkgevers die hun quotum niet halen, een ‘inclusiviteitsopslag’ bovenop de Aof-premie moeten gaan betalen. Die opslag zal niet meer afhangen van het aantal verloonde uren in een organisatie, maar van de loonsom. Voor de premie geldt het maximumpremieloon als bovengrens.

Bonus bij meer banen dan quotum

In deze brief staat ook vermeld dat werkgevers die meer dan het minimumaantal arbeidsbeperkten in dienst hebben juist een beloning zouden moeten krijgen. Nu kunnen werkgevers nog maximaal drie jaar het loonkostenvoordeel (LKV) krijgen voor werknemers die binnen de bijbehorende doelgroepen vallen. Van Ark wil die maximale termijn laten vervallen, zodat werkgevers structureel een LKV blijven ontvangen. Ook wil de staatssecretaris bonussen uitdelen na de activatie van de quotumregeling. Werkgevers kunnen dan een beloning ontvangen als zij meer banen realiseren dan zij op basis van hun quotum verplicht zijn. De bonus verloopt via het bestaande LKV, door het te verhogen met € 3,77 euro per verloond uur (€ 5.000 per baan van 25,5 uur). Dit bedrag komt dus bovenop het bestaande LKV, waarmee het bedrag dat een werkgever aan LKV ontvangt dan ongeveer € 4,78 per verloond uur bedraagt.

Door aan te sluiten bij de bestaande LKV-systematiek en dus de bonus per uur te betalen, wordt de werkgever gestimuleerd om iemand een groter contract aan te bieden en iemand langer in dienst te houden.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver