Over dit artikel

Dit is het tweede artikel in een reeks van drie waarin wij u meenemen in strategische facilitaire plannen. In deze reeks krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer moet u met een strategisch facilitair plan aan de slag?
  • Wat staat er in uw strategisch facilitair plan als het klaar is? En wat kunt u daarmee?
  • Hoe maakt u het beste strategisch facilitair plan voor uw organisatie?

De basis in kaart

In het vorige artikel las u waarom een strategisch facilitair plan (SFP) ook voor úw organisatie van groot belang is. In dit artikel gaan we terug naar de basis van het SFP: de huidige situatie.

“Dat kunnen we overslaan; ik werk hier al 20 jaar”, is misschien uw reactie. In de praktijk zult u ervaren dat u tal van nieuwe inzichten kunt opdoen, juist door de huidige situatie in kaart te brengen. Hoe staat het met de balans tussen kostprijs en verkoopprijs? En wat ziet u als u de dimensie ‘kwaliteit’ toevoegt?

Natuurlijk kijkt u niet alleen naar de facilitaire organisatie, maar ook naar de organisatie als totaal. Welke kaders gelden bij het opstellen van een SFP? En waarover moeten we nog een flinke discussie op touw zetten? Hoe zit het met het strategisch vastgoedplan en met de verdeling van (budget)verantwoordelijkheden? Als u al deze kwesties in één document hebt ondergebracht, neemt u betere beslissingen en vermijdt u eerder fouten.

Een toekomstgerichte visie

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van een SFP: de toekomstgerichte facilitaire visie, die gebaseerd is op de werkelijke behoefte van de cliënt. Op basis van deze visie – en natuurlijk binnen de gestelde kaders – maakt u alle keuzes voor de toekomst. Het doel van de organisatie als geheel bereikt u alleen als er een duidelijke visie is. Ofwel: als u weet waar u naartoe wilt. Dat moet dan wel helder zijn.

Wilt u de zorgmedewerkers maximaal ondersteunen? Of wilt u de cliënt in hoge mate vertroetelen? Of gaat u er juist van uit dat de cliënt zo veel mogelijk zelfredzaam is?
Die uitgangspunten vragen allemaal om een specifieke inrichting van het proces. Houding en gedrag van de medewerkers moeten in overeenstemming zijn met die uitgangspunten en de visie, net als de wijze waarop wordt omgegaan met vragen vanuit de organisatie.

De kaders

De toekomstgerichte visie is belangrijk; de kaders zijn dat ook. Dan komt u uit bij vragen als ‘Wat is cliëntgerichtheid eigenlijk? Mag een cliënt een biefstukje als de anderen een gehaktbal eten? Ontstaat er onrust als sommige cliënten in de middag warm eten en anderen ‘s avonds? Wat is het belangrijkst?’

Met een gedegen visie kunt u jaren vooruit, want u weet waar u heen wilt. Tegelijkertijd creëert u hiermee ook de kaders voor lastige en soms ethische afwegingen. Dat geeft duidelijkheid voor zorgmedewerkers en facilitair medewerkers. Misverstanden behoren tot het verleden.

Houvast voor drie tot vijf jaar

Met een SFP hebt u houvast voor de komende drie tot vijf jaar. U weet hoe de dienstverlening er uit moet zien op basis van de facilitaire visie. En u weet hoe u daar komt.
Daarom biedt het in kaart brengen van de huidige situatie een belangrijke toegevoegde waarde: u ziet waar u staat en waar u naartoe wilt. Én u ziet waar de ‘gap’ zit. In het SFP staan projecten en acties beschreven die uitgevoerd moeten worden om deze ‘gap’ te dichten. En meerjarenperspectief met een logische volgordelijkheid schept duidelijkheid voor uw medewerkers.

In dit artikel – en het voorgaande – hebt u gelezen wat het juiste moment is voor het maken van een strategisch facilitair plan. In het artikel dat u nu leest, ziet u wat zo’n plan u kan opleveren. In het volgende – en laatste – artikel van deze reeks krijgt u inzicht in de noodzaak en het resultaat van een SFP. U weet ook wat het u aan effort kost. Dus kunt u een weloverwogen keuze maken.

Bent u al nieuwsgierig naar het laatste artikel? Download de hele artikelreeks in PDF via onderstaande button.

Artikelreeks strategisch facilitair plan (PDF, 221.90 Kb)

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!