Over dit artikel

Dit is het eerste artikel in een reeks van drie waarin wij u meenemen in strategische facilitaire plannen. In deze reeks krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer moet u met een strategisch facilitair plan aan de slag?
  • Wat staat er in uw strategisch facilitair plan als het klaar is? En wat kunt u daarmee?
  • Hoe maakt u het beste strategisch facilitair plan voor uw organisatie?

Uw strategisch facilitair plan

Waarom zou u eigenlijk een strategisch facilitair plan (SFP) willen – of moeten – hebben? Het antwoord is duidelijk: zonder zo’n plan doet u uw organisatie tekort. Alleen met een goed, actueel plan kunt u strategisch invulling geven aan uw visie en de doelstellingen van uw organisatie. In veel gevallen zien we dat de SFP’s van veel organisatie al een jaar of acht oud zijn. En vaak nog ouder. Meestal worden ze dan ook niet meer gebruikt. Dan bent u niet echt strategisch bezig. Immers: enkele jaren na het schrijven van uw SFP ziet zowel de wereld als uw zorgorganisatie er meestal heel anders uit. Dan gaat de organisatie achterlopen op de actuele ontwikkelingen. En u wilt natuurlijk juist toekomstgericht handelen. Ook voor een facilitaire organisatie geldt: stilstand is achteruitgang.

Het SFP in uw organisatie

De visie, de strategie en de doelstellingen van uw organisatie zijn leidend bij het schrijven van een SFP. Met een juiste invulling van de facilitaire processen kunt u maximaal bijdragen aan die visie, de strategie en de doelstellingen.

Wat is de maximale toegevoegde waarde op doelgroepniveau? Op die vraag moet het SFP antwoord geven. Het maakt duidelijk hoe de facilitaire organisatie een bijdrage levert aan de invulling en het behalen van de visie. Daarbij is het van belang dat het primaire proces en de facilitaire organisatie samen optrekken: er mag geen wrijving ontstaan. Wil de zorgorganisatie cliëntspecifiek werken? Dan is het lastig als ‘facilitair’ efficiency voorop stelt en een star pakket van producten en diensten aanbiedt.

Vraag versus aanbod

De meeste zorgorganisatie noemen ‘cliëntgerichtheid’ als belangrijke waarde, maar veel facilitaire organisaties werken nog vanuit het aanbod-perspectief. Niet de behoefte van de cliënt staat centraal, maar de facilitaire oplossing voor dienstverlening. Dat staat een werkelijk cliëntgerichte organisatie in de weg. In een goed SFP is de pure cliëntbehoefte het uitgangspunt voor de inrichting van de toekomstige facilitaire dienstverlening.

Ad hoc; dat werkt niet!

Werkt de facilitair manager of de teamleider veelal ad hoc? Dan worden er voortdurend brandjes geblust; de oorzaak wordt niet herkend en dus ook niet aangepakt. Met als gevolg dat er niets wordt opgelost. Is dat bij u het geval? Dan is het tijd voor een SFP waarbij breed naar processen wordt gekeken. Dan wordt de oorzaak van al die brandjes snel zichtbaar, en heeft de organisatie een handvat om toekomstgericht te werken. Proactief in plaats van reactief.

“We moeten besparen”

De facilitaire organisatie krijgt bij de begrotingsbesprekingen vaak een flinke besparingsopdracht mee. Dus: schrappen, verminderen en bezuinigen. Daarmee wordt helaas de basis voor toekomstige problemen gelegd. Vanuit een SFP kan de organisatie ervan worden overtuigd dat snelle, ondoordachte bezuinigingen niet verstandig zijn. Structurele besparingen zijn vaak een beter idee. Kijk daarbij naar de wensen en behoeften van uw doelgroepen. Veel kleine, onopvallende besparingen leiden veelal tot een fors bedrag zonder echt kwaliteitsverlies. Is dat niet voldoende? Dan hebt u een goed onderbouwd document dat de organisatie duidelijk maakt welke negatieve spiraal te verwachten valt bij verdere besparingen.

Herkent u bovenstaand beeld? Dan is een strategisch facilitair plan iets voor u!

In het volgende artikel leest u wat zo’n plan u kan opleveren. In het laatste artikel leert u hoe u zo’n plan maakt. Dan kunt u een weloverwogen keuze maken voor uw organisatie.

Bent u al nieuwsgierig naar de volgende twee artikelen? Download ze in PDF via onderstaande button.

Artikelreeks strategisch facilitair plan (PDF, 221.90 Kb)

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!