Over dit artikel

U heeft een deel van de oplossing zelf in huis!

De zorg heeft helaas te maken met een behoorlijk personeelstekort. Landelijk vinden verschillende initiatieven plaats, zoals het motiveren van overtallig personeel uit andere branches om voor de zorg te kiezen. Toch blijft het probleem groot. Maar de oplossing van het personeelstekort is dichterbij dan u denkt. Het zorgvraaggestuurd inrichten van uw interne plannings- en roosteringprocessen kan uw personeelstekort oplossen. Daarnaast brengt het diverse voordelen voor uw medewerker, organisatie en het belangrijkste: de cliënt.

Het verwachte personeelstekort in de zorg in 2022 is 80.000 medewerkers. Dit soort cijfers laat zien dat de krapte op de arbeidsmarkt blijvend is. Op de piekmomenten van de dag ervaren medewerkers veel werkdruk. Deze werkdruk en de onregelmatige werktijden in combinatie met kleine diensten, zorgen voor ontevreden werknemers. Zorgorganisaties hebben te maken met veel door- en uitstroom van medewerkers. Ook zijn de verzuimcijfers in de zorg veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Sommige zorgorganisaties merken zelfs dat zij “nee” moeten verkopen aan nieuwe zorgvragen omdat zij kampen met een tekort aan medewerkers.

Organisaties moeten beter gaan sturen vanuit de data die voorhanden is. Data die vergaard wordt vanuit optimaal ingerichte bedrijfsprocessen. Met de juiste data kan de zorgvraag op totaalniveau in kaart gebracht worden.

Zorgvraaggestuurde personeelsplanning

Door over de muren van afdelingen heen te kijken, wordt organisatiebrede informatie over de capaciteitsvraag inzichtelijk. Hiervoor dienen de zorgcontrolprocessen op orde te zijn, zodat juiste, tijdige en volledige data over de zorgvraag beschikbaar is. Juiste data worden op organisatieniveau inzichtelijk gemaakt, zowel van de kwantitatieve zorgvraag van de cliënt als de capaciteit aan personeel. Heeft u voldoende FTE in huis om de zorg te bieden? Dan gaat u vanaf nu de zorg anders organiseren.

Wat levert het op als u kijkt naar het totaal aantal zorghandelingen per dag en medewerkers inzet daar waar ze écht nodig zijn? Zorgvraaggestuurd medewerkers inzetten heeft meer voordelen dan u denkt! We zetten ze graag voor u op een rij:

  • Voor de cliënt: De zorg wordt op het juiste moment door medewerkers met de juiste kwaliteiten geleverd. Door efficiënte inzet van medewerkers worden wachttijden verkort en ontvangt de cliënt zorg die beter is afgestemd op zijn zorgvraag.
  • Voor de medewerker: Medewerkers kunnen beter ingepland worden en er zijn minder ad hoc diensten die ingevuld moeten worden. Er is meer duidelijkheid op de inzet van de planning, en dat zorgt voor rust en voor een betere balans met het privé leven. Ook kunnen grotere contracten worden aangeboden. Het werk wordt meer divers, door de inzet van professionals in verschillende settings.
  • Voor de organisatie: De organisatie heeft baat bij minder indirecte tijd door betere aansluiting tussen de capaciteit en de zorg. Door efficiënte inzet kunnen opbrengsten worden verhoogd in combinatie met meer tevredenheid van cliënt en medewerker.

Het zorgvraaggestuurd inzetten van uw medewerkers vraagt om een projectmatige aanpak. Processen dienen anders te worden georganiseerd, systemen anders te worden ingericht en mensen moeten meegenomen worden in een mindshift. Wij denken graag met u mee!

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!