Over dit artikel

De extramuralisering in de zorg brengt een enorm gat teweeg tussen thuis en het verpleeghuis. De behoefte aan woonvormen die dit gat opvangen is er al jaren. En gelukkig is op kleine schaal een aantal mooie initiatieven ontstaan. Maar lang niet genoeg om de verdubbeling van het aantal 75-plussers de komende jaren op te vangen. De urgentie is daarom hoger dan ooit. Een opgave die alleen kan slagen als zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten dit erkennen als gezamenlijk probleem.

De essentie van het probleem

De overheid stuurt erop aan om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig ‘thuis’ te laten wonen. En wie wil dat nu niet zou je zeggen? De keerzijde is dat je pas tussen de vier muren en onder het dak van de zorgorganisatie terecht komt als het écht niet langer gaat. Lees: je lijdt aan een zware vorm van dementie en bent in de laatste negen maanden (of misschien zelfs minder) van je leven aanbeland. In werkelijkheid is er natuurlijk geen harde knip tussen het moment dat je zelfstandig thuis woont en midden in het leven staat, en het moment dat je het alleen of met hulp van je mantelzorger niet meer redt. Dit is een proces dat ondervangen moet worden in de volledige keten van wonen, zorg en welzijn.

De reden dat het tot op heden onvoldoende lukt

Iedereen zegt dat vastgoed of nieuwe woonconcepten de oplossing zijn. Dat is niet zo. Het is een middel om tot de oplossing te komen. De belangrijkste stakeholders in deze keten praten veel over vastgoed. Maar in de praktijk zien wij dat zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, eerstelijnszorg, gemeenten en woningcorporaties vastzitten in de verkokering van de verschillende financieringsstromen. Ze blijven daarom op hun eilandje zitten, hun eigen taal spreken en handelen binnen eigen richtlijnen. Kortom: de verbinding ontbreekt en de oplossing (het vastgoed) komt niet van de grond.

Hoe het gat wél gedicht kan worden

Het is overduidelijk dat er meer woonvormen gerealiseerd moeten worden die het gat tussen thuis en verpleeghuis ondervangen. Maar het bouwen van deze woonvormen alleen is niet de toverformule.

Het echte probleem is gelegen in meervoudige belangen en het systeem waarbinnen initiatieven van de grond moeten komen. Om het gat te dichten is samenwerking en transparantie nodig, maar dan ook echt! Vastgoed is het middel, niet de oplossing. Om dit te bereiken en inzichtelijk te krijgen, zijn onderstaande randvoorwaarden cruciaal om dit tot een succes te maken:

 1. Zoek de samenwerking op!
  Smeed allianties, ga met elkaar aan tafel. Formuleer een eenduidig doel en heb respect voor elkaars belangen.
 2. Organiseer de volledige keten van wonen, zorg en welzijn op wijkniveau.
  Iedere wijk is anders. En toch hebben we allemaal de behoeften om fijn (zelfstandig) te kunnen wonen en zorg te ontvangen als dat nodig is. Welzijn is het cement wat de keten bijeen houdt. Het draagt bij aan preventie, signalering, ontlasting van (mantel)zorgers, kwaliteit van leven en leefbaarheid
 3. Kom los uit de verkokering van financieringsstromen.
  Experimenten met domein overstijgende financieringen zijn vrijwel altijd succesvol gebleken. Bedenk niet wat het kost, maar wat het oplevert.
 4. Toon bestuurlijk lef, ook als de uitslag onduidelijk is.
  Risico zit niet in het wel doen, maar in het nalaten ervan.

Wat wij voor u kunnen betekenen

AAG heeft alles in huis om samen met u een woonzorgconcept te ontwikkelen dat aansluit bij uw strategische doelen, de gebruikers en de context van de omgeving. Altijd passend en realistisch.

Wij weten wat de zorg drijft, spreken de taal van corporaties én kennen de kansen & uitdagingen van gemeenten. We worden daarom ook met regelmaat ingeschakeld voor het concretiseren van onderlinge afspraken. Wij zijn momenteel op verschillende plekken in het land actief in het vormen van allianties. Deze kennis en ervaringen nemen we mee om elders ook succesvolle samenwerkingen tot stand te brengen.

Meer informatie of hulp van AAG nodig?

Heeft u vragen of wilt u weten wat AAG voor u kan betekenen in de keten van wonen, zorg en welzijn? Neemt u dan contact op met Esther Adriaansen, adviseur strategie & conceptontwikkeling.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Bekijk hier de optimale woon(zorg)omgeving

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!