Over dit artikel

Ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van corona. De 30%-herzieningssituatie wordt daarom ook in 2021 opgeschort. De minister van Sociale Zaken zal deze aanpassing zo spoedig mogelijk uitwerken.

Door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor onbepaalde tijdcontracten (niet zijnde oproepcontracten). Voor bepaalde tijdcontracten en oproepcontracten betalen werkgevers de hoge WW-premie.

Bij werknemers met een vast contract en die gemiddeld minder dan 35 uur per week werken, geldt dat wanneer de werkgever in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren heeft verloond ten opzichte van het aantal uren dat voortvloeit uit de overeengekomen arbeidsomvang in dat jaar, alsnog de lage WW-premie moet worden herzien. De werkgever moet dan alsnog de hoge WW-premie afdragen, over het gehele kalenderjaar of over de periode dat de dienstbetrekking gedurende het kalenderjaar heeft bestaan.

Door het coronavirus kan dit onbedoelde effecten hebben voor sectoren waar nu veel extra werk nodig is zoals in de zorg. Om deze onbedoelde effecten weg te nemen, is de zogenoemde 30%-herzieningssituatie in 2020 opgeschort. Ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van corona. De 30%-herzieningssituatie wordt daarom ook in 2021 opgeschort. De minister van Sociale Zaken zal deze aanpassing zo spoedig mogelijk uitwerken.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver