Over dit artikel

Sinds 2014 werken AAG en Habion samen op het gebied van taxaties. Om deze 5-jarige samenwerking te vieren vroegen wij Habion en onze collega Bert van Scherpenzeel wat te vertellen over deze samenwerking.

Ook op latere leeftijd wil je volop leven. Dat is het uitgangspunt van woningcorporatie voor ouderen Habion. Samen met bewoners en de lokale samenleving veranderen we bestaande zorggebouwen in plekken waar mensen volop van het leven blijven genieten en zelf bepalen wat daarvoor nodig is. Waar jong en oud wonen en elkaar ontmoeten, helpen en inspireren. En waar buurtbewoners en ondernemers net zo graag komen als de bewoners zelf. Habion is actief op ruim 120 locaties met meer dan 11.000 wooneenheden door heel Nederland.

Joost Maas, communicatiemedewerker bij Habion, vertelt waarom de organisatie heeft gekozen voor de dienstverlening van AAG.

Vraag van klant

Habion heeft AAG gevraagd te assisteren bij het opstellen van de portefeuillewaarderingen voor de jaarrekening en onze deelname aan de MSCI-benchmark.

Oplossing van AAG

AAG leverde ons de marktinformatie die nodig is voor het opstellen van de waarderingen. AAG heeft hun input direct in ons taxatiemanagementsysteem verwerkt. Daarnaast hebben we intensief samengewerkt tijdens het beoordelen en bespreken van de uitkomsten. Hierbij viel op dat het commitment van AAG om samen tot een goed resultaat te komen hoog is.

Waarom AAG

We hebben in de eerste plaats gekozen voor AAG vanwege hun kennis van de markt voor zorgvastgoed. Als ouderenhuisvester hebben we enerzijds veel te maken met de wereld van de zorg en de dynamiek van veranderende regelgeving en anderzijds met de corporatiewereld die ook de nodige regelgeving met zich meebrengt. Het speelveld van AAG bevindt zich met name in de overlap van beide werelden.

Meerwaarde van AAG

AAG heeft kennis over zowel de zorg- als corporatiewereld en is voor een specialistische woningcorporatie als Habion daarmee van grote meerwaarde gebleken. Daarnaast heeft AAG zich tijdens het waarderingsproces flexibel getoond door afhankelijk van de behoefte te variëren in hun inzet.

De specialisten van AAG zijn flexibel, gedreven en gaan voor maximaal resultaat.

Joost Maas Communicatiemedewerker

Deel deze referentie

Meer weten over deze opdracht? Neem contact met mij op!