Over dit artikel

Het is in de bouwsector een goed gebruik om rekening te houden met risico’s tijdens het bouwproces. Er kan zich immers altijd een onverwachte gebeurtenis voordoen bij nieuwbouw-, verbouw- of renovatieprojecten. De afgelopen twee jaren is het aantal risico’s fors gestegen. De beschikbaarheid van mensen en materieel is een groeiend probleem, en dat heeft grote gevolgen voor de financiering en de planning van vastgoedobjecten. Om van de imagoschade voor het bouwbedrijf én de organisatie maar niet te spreken. Meer dan ooit is het daarom verstandig om een risicoanalyse te (laten) opstellen.

Henko Blaauwendraad, projectmanager bij AAG, vertelt hoe de adviseurs van AAG u optimaal ondersteunen bij het maken van afgewogen besluitvorming. “Je leest en hoort het vrijwel dagelijks in de media: berichten over toenemende schaarste aan materialen en over fors gestegen energietarieven. De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel is een ander probleem. Maar niet (ver)bouwen of renoveren dan? Of het project uitstellen? Dat brengt mogelijk ook grote risico’s mee voor uw organisatie. Mogelijk is de veiligheid van medewerkers en/of cliënten in het geding. Nog afgezien van de kans dat u na verloop van tijd het overzicht kwijtraakt en de stip op de horizon vervaagt. Helaas worden steeds meer – noodzakelijke – projecten uitgesteld. Met alle gevolgen van dien.”

Risico’s in kaart

De adviseurs van AAG kunnen het probleem van tekorten niet voor u oplossen, zegt Henko. “Wat we wel kunnen, is de risico’s zo goed mogelijk in kaart brengen, zodat ze in elk geval bekend zijn én beheersbaar blijven. Met een doordachte risicoanalyse waarin risico’s in kaart worden gebracht op alle terreinen: financieel, organisatorisch, procesmatig en op het gebied van concurrentie. Ook kunnen we proberen in te schatten welke regels vanuit de overheid een rol gaan spelen. En dat niet alleen: we maken ook een afweging hoe groot de kans op een risico is; wat de gevolgen zijn en welke maatregelen nodig zijn om het probleem op te lossen. Wellicht kan de kans op risico’s worden verkleind door gericht beleid te voeren.”

In sommige gevallen zijn risico’s niet te beïnvloeden vanwege ontwikkelingen in de politiek en/of de markt. Dan is het goed om grenzen te stellen of maatregelen te bedenken die kunnen worden ingezet op het moment dat het risico zich ook werkelijk voordoet.

Andere risico’s zijn wel beïnvloedbaar. Met een goede analyse is in te schatten welke maatregelen kunnen worden getroffen om het risico zo veel mogelijk te verkleinen. Op zijn minst kunnen we ervoor zorgen dat de impact zo gering mogelijk is.”

Beheersbare risico’s

Henko: “Risico’s wegnemen kan geen enkele adviseur. Ook de adviseurs van AAG kunnen dat niet. Wat we wél kunnen doen, is de risico’s op een heldere manier in kaart brengen, zodat afgewogen besluiten kunnen worden genomen. Dat kan het aantal én de impact van risico’s in belangrijke mate verkleinen.

De eerste stap is dus het creëren van bewustzijn als het om mogelijke risico’s gaat. Want iedereen die te maken heeft met bouwen, verbouwen of renoveren weet dat die risico’s er gewoon zijn. Bij de volgende stap brengen we de risico’s in kaart door de planning minutieus door te lopen. Op alle domeinen kunnen we vervolgens bepalen hoe risico’s beheersbaar kunnen worden gemaakt én zo veel mogelijk worden verkleind. De vraag hoe groot de kans is dat een dergelijke tegenvaller zich voordoet, speelt in dat proces een belangrijke rol. Daarom zitten vertegenwoordigers van alle disciplines uit de organisatie aan tafel.

Het resultaat: een doordachte risicoanalyse waardoor extra kosten zoveel mogelijk worden vermeden. Of waardoor de tijdplanning niet al te zeer in gevaar komt. Want laten we niet vergeten: tijd kost ook geld!

De adviseurs van AAG ondersteunen u graag bij het maken van een gedegen risicoanalyse.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Heeft u vragen over risicoanalyse? Neem contact op met mij!