Over dit artikel

Onlangs maakte UWV de grenzen voor 2023 tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor de Werkhervattingskas (WHK) bekend. De opbouw van de premie die werkgevers betalen voor de WHK is afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Werkgevers die via UWV zijn verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, dragen  gedifferentieerde premie WHK af. De hoogte van de WHK-premie hangt af van de omvang van een organisatie: klein, middelgroot of groot. De grenzen voor deze indeling voor volgend jaar staan in het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 dat UWV onlangs publiceerde.

In welke categorie een organisatie in 2023 valt, hangt af van het gemiddelde premieplichtig loon in 2021. Die bedraagt volgens het Centraal Planbureau (CPB) € 36.200. In 2023 ligt de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers daarom bij een loonsom van maximaal
€ 905.000 (25 x € 36.200). Werkgevers met een premieplichtig loon in 2021 van meer dan
€ 3.620.000 (100 x € 36.200) vallen in 2023 in de categorie grote werkgever. Deze grenzen zijn ook van belang voor de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) in 2023.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
073 6409712
m.straver@aag.nl

Deel dit artikel